Dzieje Apostolskie: kanoniczność

Niewykluczone, że autorzy 1. i 2. listu do Tymoteusza oraz listu do Tytusa znali Dzieje Apostolskie, stąd też tekst był czytany na terenie Azji Mniejszej w drugiej połowie II wieku. Jednak tak naprawdę zyskał znaczenie za sprawą Ireneusza, który wykorzystał Dzieje w polemikach z Marcjonem i innymi „gnostyckimi” autorami. Stąd rosnące znaczenie księgi dla krystalizującej się ortodoksji chrześcijańskiej. 1

  1. Richard I. Pervo; red. Harold W. Attridge; Acts. Hermaneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible; Fortress Press; 2009 r.; s. 1.