Dzieje Apostolskie 1:1-11 [chiazm]

Dzieje Apostolskie 1:11 [chiazm]: treść

(1) Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać;
(2) Aż do dnia, w którym został  wzięty w górę  po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał.
(3) Im też po swojej męce  objawił się  jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach, przez czterdzieści dni  ukazując się  im i  mówiąc o  królestwie Bożym.
(4) A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z  Jerozolimy , ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie.
(5) Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach  będziecie ochrzczeni Duchem Świętym .
(6) Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym  czasie  przywrócisz królestwo Izraelowi?
(7) Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać  czasy  i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą.
(8) Ale  przyjmiecie moc Ducha Świętego , który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w  Jerozolimie , w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.
(9) Kiedy  to powiedział , a oni  patrzyli , został  uniesiony w górę  i obłok zabrał go sprzed  ich oczu .
(10) A gdy  się wpatrywali  w niebo, jak  wstępował , oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach;
(11) I powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie,  wpatrując się  w niebo? Ten Jezus, który został od was  wzięty w górę  do nieba, przyjdzie tak samo, jak go  widzieliście  wstępującego do nieba.

Jezus i mesjańska przyszłość. Serce chrześcijaństwa – Królestwo Boże

Dzieje Apostolskie 1:11 [chiazm]: struktura

Dzieje 1:1-3 [A]

(1) Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać;
(2) Aż do dnia, w którym został  wzięty w górę  po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał.
(3) Im też po swojej męce  objawił się  jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach, przez czterdzieści dni  ukazując się im 

Dzieje 1:3 [B]

i  mówiąc o  królestwie Bożym.

Dzieje 1:4 [C]

(4) A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z  Jerozolimy , ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie.

Dzieje 1:5 [D]

(5) Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach  będziecie ochrzczeni Duchem Świętym .

Dzieje 1:6 [E]

(6) Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym  czasie 

Dzieje 1:6 [F]

(6) przywrócisz królestwo Izraelowi?

Dzieje 1:7 [E]

(7) Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać  czasy  i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą.

Dzieje 1:8 [D]

(8) Ale  przyjmiecie moc Ducha Świętego , który zstąpi na was,

Dzieje 1:8 [C]

(8) i będziecie mi świadkami w  Jerozolimie , w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.

Dzieje 1:9 [B]

(9) Kiedy  to powiedział ,

Dzieje 1:9-11 [A]

(9) a oni  patrzyli , został  uniesiony w górę  i obłok zabrał go sprzed  ich oczu .
(10) A gdy  się wpatrywali  w niebo, jak  wstępował , oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach;
(11) I powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie,  wpatrując się  w niebo? Ten Jezus, który został od was  wzięty w górę  do nieba, przyjdzie tak samo, jak go  widzieliście  wstępującego do nieba.

Dzieje Apostolskie 1:6 / Dzieje Apostolskie 1:1-11 [chiazm]

Dzieje Apostolskie 1:6 / Dzieje Apostolskie 1:1-11 [chiazm]

więcej o Królestwie Bożym – TUTAJ