Czy Królestwo Boże przyszło z pierwszym przyjściem Jezusa?

Dictionary of Jesus and the Gospels / Czy Królestwo Boże przyszło z pierwszym przyjściem Jezusa?

Dictionary of Jesus and the Gospels / Czy Królestwo Boże przyszło z pierwszym przyjściem Jezusa?

Można powiedzieć, że podczas służby Jezusa o Królestwie Bożym mówi się zawsze jako wydarzeniu z przyszłości. Jest ono oczekiwane, ludzie się o nie modlą i żywią w związku z nim nadzieję. Ale nigdy nie zostaje powiedziane wprost, że już przyszło, nawet podczas Ostatniej Wieczerzy. To, co jest obecne, to przedstawiciel Boga, Jezus. A ponieważ przedstawiciel Królestwa jest obecny i aktywny podczas swego nauczania i potężnych dzieł, można również powiedzieć o Królestwie Bożym, że jest potencjalnie aktywne (…) Samo jego [Królestwa] przybycie jest przedstawiane jako przyszłe wydarzenie.

Dictionary of Jesus and the Gospels
[A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship], IVP, 1992, „Kingdom of God”, s. 425.

 W dziale cytaty prezentujemy jedynie krótkie fragmenty prac lub wypowiedzi. Bardziej pogłębione teksty na temat Królestwa Bożego znajdziesz w kategorii Pytania i odpowiedzi -> Królestwo Boże