Obecnie autorytet Pisma Św. bywa często podważany nie tylko przez osoby nieprzychylnie nastawione do religii, czy samego chrześcijaństwa, ale również wśród badaczy czy teologów związanych z rozmaitymi denominacjami w samym łonie chrześcijaństwa trwają dyskusje, na ile literalnie należy traktować historie opisane od ks. Rodzaju 1 i dalej.

Artykuł będzie systematycznie rozbudowany o nowe cytaty – zapraszamy do ponownych odwiedzin w przyszłości

Na celowniku znajduje się zazwyczaj ks. Rodzaju i opis stworzenia świata, a także wydarzenia z ogrodu Eden. Czy owe opisy należy traktować jako alegorię, czy może literalne wydarzenia historyczne, które miały miejsce ok. 6000 lat temu? W poszczególnych sekcjach zaprezentujemy opinie cenionych badaczy o uznanym dorobku naukowym, którzy nie zgadzają się z kategorycznym negatywnym osądem Biblii, zazwyczaj sprowadzającym się do strywializowanego stwierdzenia: „Biblia to mit”

Autentyczność Ks. Rodzaju 1

Obecnie w piśmiennictwie coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że ks. Rodzaju jest pewną polemiką z wierzeniami okolicznych ludów, a nie ich bezrefleksyjną modyfikacją na cele religii Hebrajczyków. Przy wykorzystaniu środków językowych i pojęć, które stanowiły punkty odniesienia dla żyjących wówczas ludzi, powstała narracja, która zadaje kłam wielu ówczesnym wierzeniom przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Analiza porównawcza polegająca na wyszukiwaniu punktów wspólnych nie daje odpowiedzi twierdzącej na pytanie, czy relacja z ks. Rodzaju 1 jest jednym z wielu mitów ludów Bliskiego Wschodu.

Na pytanie postawione w tym rozdziale, czy ks. Rodzaju 1 w swoim kontekście jest mitem, odpowiedź musi być negatywna, kiedy weźmiemy pod uwagę jej miejsce w Biblii. Mark S. Smith w pracy „The Priestly Vision of Genesis 1” podsumował:

Będąc opowieścią założycielską na samym początku ks. Rodzaju aż po ks. Powtórzonego Prawa i dalej, ks. Rodzaju 1 nie jest ani mitem, ani jej redaktorzy nie zaplanowali jej w taki sposób, aby była czytana czy rozumiana jako rodzaj narracji, którą nazwalibyśmy mitem.

Ponadczasowe prawdy Prawa Mojżeszowego

Prawo Mojżeszowe zawiera fakty, które zostały odkryte i docenione przez naukę dosłownie tysiące lat później. Niebawem na naszej stronie pojawi się tłumaczenie wykładu poświęconego właśnie takim faktom, które ostatnia pandemia COVID-19 bardzo mocno unaoczniła. Dla znających angielski wykład jest dostępny poniżej (można włączyć automatyczne tłumaczenie:

Jego tłumaczenie na polski wkrótce.

Poza kwestiami natury higienicznej zwraca uwagę rola krwi jako źródła życia, o czym mówi Księga Kapłańska 17. Dopiero w XVII wieku odkryto układ krążenia, doceniając kluczową wagę krwi. Więcej na temat tych odkryć w komentarzu do Księgi Kapłańskiej 17:11 – czytaj TUTAJ.

Artykuł będzie systematycznie rozbudowany o nowe informacje – zapraszamy do ponownych odwiedzin w przyszłości