2 Księga Kronik 6: Jerozolima centralnym miejscem kultu

Porównując 2 Księgę Kronik 6 z 1 Księgą Królewską 8 dostrzegamy wierność obu relacji, choć można zauważyć pewne różnice. Zwraca uwagę podkreślona waga Jerozolimy jako centralnego miejsca kultu w Księdze Kronik, co jest częstym elementem tej księgi.

1 Królewska 8:16 2 Kronik 6:5-6
Od dnia, w którym wyprowadziłem swój lud Izraela z Egiptu, nie wybrałem żadnego miasta spośród wszystkich pokoleń Izraela do zbudowania domu, by moje imię tam przebywało.

 

 

 

Lecz wybrałem Dawida, aby był postawiony nad moim ludem Izraela.

Od dnia, w którym wyprowadziłem swój lud z ziemi Egiptu, nie wybrałem żadnego miasta spośród wszystkich pokoleń Izraela, aby zbudować tam dom, gdzie przebywałoby moje imię,

ani nie wybrałem żadnego mężczyzny, który byłby władcą nad moim ludem Izraela.

Ale wybrałem Jerozolimę, aby tam przebywało moje imię;

wybrałem też Dawida, aby był postawiony nad moim ludem Izraela.

2 Księga Kronik 6:5-6 / 2 Księga Kronik 6: Jerozolima centralnym miejscem kultu

2 Księga Kronik 6:5-6 / 2 Księga Kronik 6: Jerozolima centralnym miejscem kultu

Porównując 2 Księgę Kronik 6 z Psalmem 132, możemy z kolei zauważyć podkreślenie roli Dawida w słowach Psalmisty. Dodatek "pamiętaj o miłosierdziu wobec Dawida, swego sługi" może też mieć swoje znaczenie profetyczne - Dawid jako prefiguracja Chrystusa w Psalmach.

Psalm 132:8-10 2 Kronik 6:41-42
Powstań, PANIE, i wejdź do miejsca twego odpoczynku, ty i arka twojej mocy.
Niech twoi kapłani ubiorą się w sprawiedliwość, a twoi święci niech się radują.
Ze względu na Dawida, twego sługę, nie odtrącaj oblicza twego pomazańca.
Powstań więc teraz, PANIE Boże, i wejdź do miejsca swego odpoczynku, ty i arka twojej mocy.
Niech twoi kapłani, PANIE Boże, ubiorą się w zbawienie, a twoi święci niech się radują dobrem.
PANIE Boże, nie odwracaj oblicza od swojego pomazańca;
pamiętaj o miłosierdziu wobec Dawida, swego sługi.

Przytoczone fragmenty Biblii za UBG.

Powyższe różnice za Moshe Sokolowem.