Tajemnica Chrystusa w Starym i Nowym Testamencie

Tajemnica Chrystusa w Starym i Nowym Testamencie

Tajemnica Chrystusa w Starym i Nowym Testamencie

W Liście do Efezjan 3 Paweł pisze: „przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica”. I w kolejnych wersetach rozwija wątek pisząc: „czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała, i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez ewangelię” (Efezjan 3:3-4; Efezjan 3:6). Co ciekawe, pisząc o tej tajemnicy w rozdziale wcześniej posługuje się licznymi nawiązaniami do Księgi Izajasza 56 i 57.

W kolejnych wersetach jest co najmniej 11 takich aluzji. Co ważne, widzimy, że Ewangelia była już głoszona przez proroków, jednak pozostała niedostępna dla tych, którzy „mają uszy, a nie słyszą”.

Tajemnica Chrystusa: Efezjan 2 a Izajasza 56 i 57

Efezjan 2 Izajasza 56 / Izajasza 57
synowie nieposłuszeństwa (Efezjan 2:2) synowie występku (Izajasza 57:4)
ożywił nas (Efezjan 2:5) ożywił (Izajasza 57:15)
razem z nim (Efezjan 2:6) z nim (Izajasza 57:15)
miejscach niebiańskich (Efezjan 2:6) na wysokościach, na miejscu świętym (Izajasza 57:15)
obcy (Efezjan 2:12) cudzoziemiec (Efezjan 56:3)
niemający nadziei (Efezjan 2:12)  „Na próżno!” (Izajasza 57:10)
wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy (Efezjan 2:13) kto daleki, i temu, kto bliski (Izajasza 57:19)
pokój (…) pokój (Efezjan 2:14-15) Pokój, pokój (Izajasza 57:19)
domownicy Boga (Efezjan 2:19) miejsce w moim domu (Izajasza 56:5)
świątynia (Efezjan 2:21) dom modlitwy (Izajasza 56:7)
mieszkanie Boga (Efezjan 2:22) mieszkam (Izajasza 57:15)

Zobacz także: „By stawić przed sobą kościół chwalebny”. List do Efezjan 5:22-33 [chiazm]