Pierwsza księga, która zmieniła spojrzenie Izraelitów na życie po życiu

Dr. John Collins wspomina o zmianie, jaka nastąpiła w światopoglądzie starożytnych Izraelitów. Jak mówi, dla większości z nich Szeol był miejscem, w którym nie można było nawet chwalić Pana. Ale w III lub na początku II wieku p.n.e pojawiają teksty, które przyjmują inną możliwość: niektórzy prawi mogą zostać wzięci do nieba, a inni trafić do miejsca kary. Jednym z takich pism jest Księga Henocha, która poza kanonem etiopskim nie ma charakteru księgi świętej. To ona zakłada, że ludzie istnieją po śmierci, żyjąc w niebie z aniołami.

Pierwsza księga, która zmieniła spojrzenie Izraelitów na życie po życiu: nagranie

Nagranie z kanału Yale Study Bible: