Problem z Hebrajczyków 1:10

W nawiązaniu do tekstu: Jak rozumieć Hebrajczyków 1:10: stworzenie z Księgi Rodzaju czy Nowe Stworzenie?

Hebrajczyków: 1:8-9

Lecz do Syna:
‘Tronem twoim Bóg na epokę epok, laska prostolinijności laską
twego królestwa, ukochałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś
bezprawie, z tego powodu namaścił ciebie Bóg, twój Bóg,
oliwa wielkiej radości, przy twych towarzyszach’.

Hebrajczyków 1:10-12

A ty Panie (JHWH) w początkach położyłeś fundament ziemi i
dziełem twoich rąk są niebiosa, one się zniszczą, ale ty
pozostajesz i wszystkie jak szata ulegną zestarzeniu, i tak jak
okrycie zwiniesz je i zostaną zastąpione (nowym), lecz ty ten
sam jesteś, a twoje lata nie ustaną.

Psalm 102:25

Powiem:
‘Boże nie zabieraj mnie w połowie moich dni, w pokoleniu
pokoleń twoje lata, z dawna ziemię ugruntowałeś i dziełem
twojej ręki (są) niebiosa, one przepadną a ty pozostaniesz, i
wszystkie one jak ubranie zniszczeją, jak szatę je zmienisz i
zmienią się, a ty ten (jesteś) i twoje lata nie skończą się’.

Problem z Hebrajczyków 1:10 – komentarz:

Problem z interpretacją powstaje dlatego, że wszyscy cytują tylko Hebrajczyków 1:8-10, traktując ten fragment jak jedną wypowiedź do Syna, (a powinno być tylko Hebrajczyków 1:8-9) pomijając wersety Hebrajczyków 1:11-12, które nieodwołalnie odsyłają do Rodzaju 1:1, gdzie stwórcą jest sam Bóg.

Ale jeżeli Hebrajczyków 1:10-12 potraktuje się jak jeden cały cytat (prawdą jest, że z LXX, gdzie są dodane słowa ‘ale ty panie’, w domyśle, według praktyki LXX zamiast JHWH), wtedy te słowa (cytat z Psalmu) nie są już słowami Boga do Syna, ale słowami Psalmisty do Boga, od którego oczekiwał pomocy w przedłużeniu życia (i królowania).

Dlatego uważam, że autor listu do Hebrajczyków wstawił ten cytat z Psalmu jako gwaranta królestwa, o którym pisał wcześniej, z innym cytatem z Psalmu 44. Wtedy nie ma mowy żeby Bóg mówił do Syna w wersecie 10. ‘Panie’, ale to Psalmista, (a za nim Jezus) mówi do Boga, który daje mu królestwo i sam jest gwarantem jego trwałości, bo jest Stwórcą wszystkiego.

List do Hebrajczyków 1:10-12 / tekst: Problem z Hebrajczyków 1:10

List do Hebrajczyków 1:10-12 / tekst: Problem z Hebrajczyków 1:10