Wiemy, że pornografia jest okropnym i szkodliwym grzechem. Wiemy, że ci którzy karmią się pornografią, popełniają grzech pożądania, ale lista przewinień nie kończy się tylko na żądzy. Kiedy otwierasz swoją przeglądarkę, aby oglądać zdjęcia i filmy video, grzeszysz w sposób przekraczający tylko zwykłą pożądliwość. Oto 8 grzechów, które popełniasz, spoglądając na materiały pornograficzne.

Popełniasz grzech bałwochwalstwa. Wszystkie grzechy są bałwochwalstwem gdyż stanowią próbę odnalezienia radości i satysfakcji nie w samym Bogu, ale w tym czego Bóg zakazuje (Ks. Wyjścia 20:3-6).

Matt Papa stwierdził, że bożkiem może być wszystko co jest dla ciebie cenniejsze niż Bóg. Jest to cokolwiek, co ma większą wartość od Boga w twoim życiu – wszystko to co kochasz, czemu ufasz czy też czemu jesteś posłuszny zamiast Bogu. Wszystko co zastąpiło Boga i dziś stanowi podstawę twojej radości. Popełniłeś grzech bałwochwalstwa.

Popełniłeś grzech cudzołóstwa. Jest to najbardziej oczywisty grzech, który popełniasz karmiąc się pornografią. W Ewangelii Mateusza rozdziale 5, Jezus zwraca uwagę na związek pomiędzy pożądaniem a cudzołóstwem:

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu” (Mateusza 5:25-27).

Pornografia jest żądzą oraz istnieje po to aby sprzyjać pożądliwości. Pożądanie stanowi element szeroko rozumianego grzechu cudzołóstwa: czynu lub pragnienia seksualnego zaangażowania z kimś innym niż twój małżonek.

Popełniasz grzech oszustwa. Oszustwo jest aktem ukrywania lub wprowadzania w błąd. Ponieważ pornografia wywołuje uczucie wstydu, dążysz do jego skrycia, tuszowania lub odmawiasz przyznania się do tego grzechu. Kiedy usuwasz historię w przeglądarce, aby twoi rodzicie nie dowiedzieli się co robiłeś; kiedy utrzymujesz to w sekrecie, aby twój małżonek nie dowiedział się o twoim uzależnieniu, kiedy odmawiasz aktywnego wyznania tego grzechu przyjacielowi przed którym jesteś odpowiedzialny; kiedy przystępujesz do Wieczerzy Pańskiej nie pokutując ze swojego zachowania; to wszystko świadczy o tym, że żyjesz w kłamstwie. Biblia ostrzega przed straszliwymi konsekwencjami:

„Nie zamieszka w moim domu oszust, kłamca nie ostoi się przed mymi oczyma” (Psalm 101:7).

Popełniasz grzech kradzieży. Przemysł pornograficzny jest zainfekowany piractwem przez osoby, które nielegalnie dystrybuują materiały chronione prawami autorskimi. 60 procent nielegalnie pobranych materiałów z Internetu zawiera w sobie treści o charakterze pornograficznym. Jako chrześcijanie nie możemy uczestniczyć w kradzieży:

„Nie będziesz kradł” (Wyjścia 20:15).

Kiedy karmisz się pornografią, prawie na pewno oglądasz materiały, które zostały skradzione i w ten sposób uczestniczysz w tym akcie kradzieży.

Popełniasz grzech chciwości. Seksualny grzech jest żądzą, osiągnięcia korzyści kosztem innej osoby; sprzeniewierzeniem czegoś co należy do niej. W 1 Liście do Tesaloniczan czytamy:

„I aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy” (1 Tesaloniczan 4:6).

Użyte tutaj słowo „oszukiwał” w tym kontekście oznacza zachłanne zawłaszczenie sobie czegoś co należy do kogoś innego. Chciwość motywuje oszustwo, niesprawiedliwe i bezprawne wykorzystanie innej osoby dla swoich podłych celów.

Popełniasz grzech lenistwa. Jesteśmy wezwani do „odkupywania czasu”, aby zrozumieć, że nasze życie jest krótkie i że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za każdy moment swojego życia (Efezjan 5:16). Gnuśność jest lenistwem, niechęcią do właściwego wykorzystywania czasu, a także odzwierciedleniem gotowości do spędzania chwil w sposób destrukcyjny, zamiast konstruktywnej realizacji celów. W ten sposób pornografia jest gnuśnością, niewłaściwym wykorzystaniem czasu. Pornografia wykorzystuje cenne chwile, godziny i całe dnie, aby ranić innych ludzi zamiast im pomagać; pielęgnuje grzech zamiast go uśmiercać; jest powrotem na starą ścieżkę zamiast wzrostem; jest dążeniem do bałwana, zamiast żywego Boga.

Popełniasz grzech seksualnej napaści. Osoba, która jest kierowcą samochodu w przygotowanym napadzie na bank, będzie słusznie oskarżona za każde przestępstwo popełnione w całym tym bandyckim procederze. Każdy, kto z własnej woli ogląda seksualne napastowanie w celu pobudzenia, jest słusznie współwinny temu wykroczeniu. Pornografia bardzo często ukazuje wykorzystywanie kobiet przez mężczyzn, obnażając tym samym naszą brutalną i zdeprawowaną naturę. Oczywiście czasami kobiety z własnej woli uczestniczą w tych działaniach, ale również często są do tego zmuszane. Obserwowanie tej zastraszającej nieprzyzwoitości jest pośrednim uczestnictwem obciążonym moralnym skażeniem.

Popełniasz grzech ignorowania Ducha Świętego. Jako chrześcijanin masz ogromny zaszczyt oraz przywilej z faktu, że Duch Święty mieszka w tobie. Jednym ze sposobów w jaki Duch działa w tobie, jest udzielanie wewnętrznego ostrzeżenia przed grzechem. Paweł zapewnia, że Duch w szczególności ostrzega nas przed seksualną nieczystością, a następnie mówi: „A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego” (1 Tes 4:8). Popełnianie grzechu seksualnego jest lekceważeniem Ducha Świętego. Aktywnym tłumieniem Jego głosu mówiącego, że nie potrzebujesz i nie powinieneś popełniać tego przestępstwa. Duch Święty zapewnia wszystko co niezbędne, aby stawić opór tej pokusie (1 Koryntian 10:13). Sprzeciwić się Duchowi Świętemu i zignorować Jego służbę w tobie, jest poważnym wykroczeniem przeciwko świętemu Bogu.

Grzechem jest pożądanie innej osoby i uwolnienie tej żądzy przez pornografię. Grzech związany z pornografią sięga o wiele głębiej aniżeli zwykła żądza. Jak widzieliśmy, rozciąga się on na bałwochwalstwo, cudzołóstwo, oszustwo, kradzież, chciwość, przemoc seksualną, lenistwo i ignorowanie Ducha Świętego. Paweł w Liście do Rzymian ostrzega nas: „Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu” (Rzymian 14:12). Na szczęście dzięki Ewangelii możemy wypełnić to czego Bóg od nas żąda. Wszyscy którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi mają pewność, że On uśmierzył Boży gniew skierowany przeciwko naszym grzechom, a także przyoblekł nas w swoją własną sprawiedliwość. Musimy jednak wiedzieć, że nie zrobił tego wszystkiego po to, abyśmy mogli pozostać w naszych grzechach, ale abyśmy mogli: „Przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości” (Efezjan 4:24).

Oprac. na podstawie tekstu Tima Challiesa

„A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego” (Kolosan 3:17)

źródło: 5sola.pl