Wiemy, że pornografia jest okropnym i szkodliwym grzechem. Wiemy, że ci którzy karmią się pornografią, popełniają grzech pożądania, ale lista przewinień nie kończy się tylko na żądzy. Kiedy otwierasz swoją przeglądarkę, aby oglądać zdjęcia i filmy video, grzeszysz w sposób przekraczający tylko zwykłą pożądliwość. Oto 8 grzechów, które popełniasz, spoglądając na materiały pornograficzne.

Popełniasz grzech bałwochwalstwa. Wszystkie grzechy są bałwochwalstwem gdyż stanowią próbę odnalezienia radości i satysfakcji nie w samym Bogu, ale w tym czego Bóg zakazuje (Ks. Wyj. 20:3-6).

Matt Papa stwierdził, że bożkiem może być wszystko co jest dla ciebie cenniejsze niż Bóg. Jest to cokolwiek, co ma większą wartość od Boga w twoim życiu – wszystko to co kochasz, czemu ufasz czy też czemu jesteś posłuszny zamiast Bogu. Wszystko co zastąpiło Boga i dziś stanowi podstawę twojej radości. Popełniłeś grzech bałwochwalstwa.

Popełniłeś grzech cudzołóstwa. Jest to najbardziej oczywisty grzech, który popełniasz karmiąc się pornografią. W Ewangelii Mateusza rozdziale 5, Jezus zwraca uwagę na związek pomiędzy pożądaniem a cudzołóstwem:

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu” (25-27).

Pornografia jest żądzą oraz istnieje po to aby sprzyjać pożądliwości. Pożądanie stanowi element szeroko rozumianego grzechu cudzołóstwa: czynu lub pragnienia seksualnego zaangażowania z kimś innym niż twój małżonek.

Popełniasz grzech oszustwa. Oszustwo jest aktem ukrywania lub wprowadzania w błąd. Ponieważ pornografia wywołuje uczucie wstydu, dążysz do jego skrycia, tuszowania lub odmawiasz przyznania się do tego grzechu. Kiedy usuwasz historię w przeglądarce, aby twoi rodzicie nie dowiedzieli się co robiłeś; kiedy utrzymujesz to w sekrecie, aby twój małżonek nie dowiedział się o twoim uzależnieniu, kiedy odmawiasz aktywnego wyznania tego grzechu przyjacielowi przed którym jesteś odpowiedzialny; kiedy przystępujesz do Wieczerzy Pańskiej nie pokutując ze swojego zachowania; to wszystko świadczy o tym, że żyjesz w kłamstwie. Biblia ostrzega przed straszliwymi konsekwencjami:

„Nie zamieszka w moim domu oszust, kłamca nie ostoi się przed mymi oczyma” (Ps 101:7).

Popełniasz grzech kradzieży. Przemysł pornograficzny jest zainfekowany piractwem przez osoby, które nielegalnie dystrybuują materiały chronione prawami autorskimi. 60 procent nielegalnie pobranych materiałów z internetu zawiera w sobie treści o charakterze pornograficznym. Jako chrześcijanie nie możemy uczestniczyć w kradzieży:

„Nie będziesz kradł” (Wyj 20:15).

Kiedy karmisz się pornografią, prawie na pewno oglądasz materiały, które zostały skradzione i w ten sposób uczestniczysz w tym akcie kradzieży.

Popełniasz grzech chciwości. Seksualny grzech jest żądzą, osiągnięcia korzyści kosztem innej osoby; sprzeniewierzeniem czegoś co należy do niej. W 1 Liście do Tesaloniczan czytamy:

„I aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy” (1 Tes 4:6).

Użyte tutaj słowo „oszukiwał” w tym kontekście oznacza zachłanne zawłaszczenie sobie czegoś co należy do kogoś innego. Chciwość motywuje oszustwo, niesprawiedliwe i bezprawne wykorzystanie innej osoby dla swoich podłych celów.

Popełniasz grzech lenistwa. Jesteśmy wezwani do „odkupywania czasu”, aby zrozumieć, że nasze życie jest krótkie i że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za każdy moment swojego życia (Ef 5:16). Gnuśność jest lenistwem, niechęcią do właściwego wykorzystywania czasu, a także odzwierciedleniem gotowości do spędzania chwil w sposób destrukcyjny, zamiast konstruktywnej realizacji celów. W ten sposób pornografia jest gnuśnością, niewłaściwym wykorzystaniem czasu. Pornografia wykorzystuje cenne chwile, godziny i całe dnie, aby ranić innych ludzi zamiast im pomagać; pielęgnuje grzech zamiast go uśmiercać; jest powrotem na starą ścieżkę zamiast wzrostem; jest dążeniem do bałwana, zamiast żywego Boga.

Popełniasz grzech seksualnej napaści. Osoba, która jest kierowcą samochodu w przygotowanym napadzie na bank, będzie słusznie oskarżona za każde przestępstwo popełnione w całym tym bandyckim procederze. Każdy, kto z własnej woli ogląda seksualne napastowanie w celu pobudzenia, jest słusznie współwinny temu wykroczeniu. Pornografia bardzo często ukazuje wykorzystywanie kobiet przez mężczyzn, obnażając tym samym naszą brutalną i zdeprawowaną naturę. Oczywiście czasami kobiety z własnej woli uczestniczą w tych działaniach, ale również często są do tego zmuszane. Obserwowanie tej zastraszającej nieprzyzwoitości jest pośrednim uczestnictwem obciążonym moralnym skażeniem.

Popełniasz grzech ignorowania Ducha Świętego.Jako chrześcijanin masz ogromny zaszczyt oraz przywilej z faktu, że Duch Święty mieszka w tobie. Jednym ze sposobów w jaki Duch działa w tobie, jest udzielanie wewnętrznego ostrzeżenia przed grzechem. Paweł zapewnia, że Duch w szczególności ostrzega nas przed seksualną nieczystością, a następnie mówi: „A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego” (1 Tes 4:8). Popełnianie grzechu seksualnego jest lekceważeniem Ducha Świętego. Aktywnym tłumieniem Jego głosu mówiącego, że nie potrzebujesz i nie powinieneś popełniać tego przestępstwa. Duch Święty zapewnia wszystko co niezbędne, aby stawić opór tej pokusie (1 Kor 10:13). Sprzeciwić się Duchowi Świętemu i zignorować Jego służbę w tobie, jest poważnym wykroczeniem przeciwko świętemu Bogu.

Grzechem jest pożądanie innej osoby i uwolnienie tej żądzy przez pornografię.Grzech związany z pornografią sięga o wiele głębiej aniżeli zwykła żądza. Jak widzieliśmy, rozciąga się on na bałwochwalstwo, cudzołóstwo, oszustwo, kradzież, chciwość, przemoc seksualną, lenistwo i ignorowanie Ducha Świętego. Paweł w Liście do Rzymian ostrzega nas: „Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu” (Rz 14:12). Na szczęście dzięki Ewangelii możemy wypełnić to czego Bóg od nas żąda. Wszyscy którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi mają pewność, że On uśmierzył Boży gniew skierowany przeciwko naszym grzechom, a także przyoblekł nas w swoją własną sprawiedliwość. Musimy jednak wiedzieć, że nie zrobił tego wszystkiego po to, abyśmy mogli pozostać w naszych grzechach, ale abyśmy mogli: „Przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości” (Ef 4:24).

Oprac. na podstawie tekstu Tima Challiesa

„A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszytko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego” (Kol 3:17)

źródło: 5sola.pl