List Jakuba 2:17-26 [chiazm]

List Jakuba 2:17-26 – treść [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

(17) Tak i  wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest  sama w sobie.
(18) Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz  wiarę , a ja mam  uczynki ; pokaż mi swoją  wiarę  bez twoich  uczynków , a ja ci pokażę swoją  wiarę  z moich  uczynków .
(19) Ty  wierzysz , że jest jeden  Bóg , i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą.
(20) Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że  wiara  bez  uczynków  jest martwa?
(21)  Czy Abraham , nasz ojciec,  nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy  ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu?
(22) Widzisz, że  wiara  współdziałała z jego  uczynkami  i przez  uczynki   wiara  stała się doskonała.
(23) I tak wypełniło się Pismo, które mówi:  Uwierzył  Abraham  Bogu  i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
(24) Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z  uczynków , a nie tylko z  wiary .
(25) Podobnie i nierządnica  Rachab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy  przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą?
(26) Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i  wiara bez uczynków jest martwa. 

List Jakuba 2:17-26 [chiazm]

  List Jakuba 2:17-26 [chiazm] 
[A] (17) Tak i  wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest  sama w sobie.
[B] (18) Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz  wiarę , a ja mam  uczynki ; pokaż mi swoją  wiarę  bez twoich  uczynków , a ja ci pokażę swoją  wiarę  z moich  uczynków .
[C] (19) Ty  wierzysz , że jest jeden  Bóg , i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą.
[D] (20) Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że  wiara  bez  uczynków  jest martwa?
[E] (21)  Czy Abraham , nasz ojciec,  nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy  ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu?
[D] (22) Widzisz, że  wiara  współdziałała z jego  uczynkami  i przez  uczynki   wiara  stała się doskonała.
[C] (23) I tak wypełniło się Pismo, które mówi:  Uwierzył  Abraham  Bogu  i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
[B] (24) Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z  uczynków , a nie tylko z  wiary .
[E] (25) Podobnie i nierządnica  Rachab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy  przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą?
[A] (26) Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i  wiara bez uczynków jest martwa. 

Komentarz do chiazmu – List Jakuba 2:17-26

Zwróćmy uwagę na zakłócenie struktury, kiedy między elementem [A] i [B] pojawia się powtórzenie centralnego przesłania [E]. Autor wyraźnie chce zaakcentować dwie informacje:

a) Abraham – nasz Ojciec został usprawiedliwiony z uczynków
b) Rahab – nierządnica również zostaje usprawiedliwiona z uczynków.

Czy takie zakłócenie harmonijnego układu chiazmu jest rzeczywiście celowym zabiegiem autora? W książka J. T. Walsha „Style and Structure in Biblical Hebrew Narrative” (2001, the Liturgical Press, Minnesota) autor zauważa:

Na szczególną wzmiankę zasługuje jedna z odmian symetrii. Narracja hebrajska czasami narusza w strukturę, która jest symetryczna w pozostałych miejscach, poprzez wstawienie, usunięcie bądź inne zakłócenie regularnej struktury. Im wyraźniejsza podstawowa symetria i bardziej rzucające się w oczy jej zaburzenie, tym bardziej taki asymetryczny element przyciąga uwagę czytelnika. W ten sposób asymetria staje się potężnym literackim narzędziem” (s. 8).

źródło: chiasmusxchange.com