List do Tytusa 3:3-7

(3) Przecież i my sami byliśmy kiedyś nierozumni, nieposłuszni, błądziliśmy, będąc niewolnikami rozmaitych pożądliwości i rozkoszy, pędziliśmy życie w złości i zazdrości budząc obrzydzenie i nienawidząc się nawzajem.

(4) A kiedy objawiła się dobroć naszego Zbawiciela, Boga, i Jego miłość do ludzi,

(5) to wybawił nas nie ze względu na nasze sprawiedliwe czyny, ale dzięki swojemu miłosierdziu przez obmycie, które odradza, i przez odnowienie Duchem Świętym.

(6) Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,

(7) abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, odziedziczyli – w co ufamy – życie wieczne.

List do Tytusa 3:3-7