Kto ponosi odpowiedzialność za grzech?

Kto ponosi odpowiedzialność za grzech?

Kto ponosi odpowiedzialność za grzech?

W ogrodzie Eden mężczyzna i kobieta łamią nakaz Boga, zrywając owoc z drzewa. Pytani przez Boga, czy tak rzeczywiście było, udzielają podobnych odpowiedzi, przesuwając winę na inną osobę:

Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi z tego drzewa i zjadłem. (Rodzaju 3:12)

Ewa: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. (Rodzaju 3:13)

Według Adama winna jest kobieta. Według Ewy wąż. Nikt nie obwinia Adama? Robią to chrześcijanie. Na pytanie o powody grzechu, udzielają odpowiedzi: to grzech pierworodny (w domyśle pierwszy człowiek – Adam).

Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za swój grzech: ani Adam, ani Ewa. Ani wierzący w dogmat o grzechu pierworodnym, który ma predeterminować ludzi do grzechu.

W Księdze Liczb 16:22 zapisane zostało takie pytanie ludu do Boga:

Lecz oni upadli na twarz i powiedzieli: O Boże, Boże duchów wszelkiego ciała! Czy jeśli zgrzeszy jeden człowiek, będziesz się gniewał na całe zgromadzenie?

Wierzący w grzech pierworodny odpowiadają tak, myśląc o Adamie. Co robi Bóg? W Ks. Liczb 16:26 mamy zapisaną odpowiedź:

Oddalcie się, proszę, od namiotów tych bezbożnych ludzi i nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy.

Życie stracili jedynie winni grzechu – życie ratuje oddalenie się od grzechu. Człowiek ma możliwość wyboru.