Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Sędziów 8: tekst

Gideon pokonuje królów midianickich (1-21)

Księga Sędziów 8:1

I mężczyźni z Efraima powiedzieli do niego: Dlaczego tak z nami postąpiłeś, że nie wezwałeś nas, gdy wyruszyłeś do walki z Midianitami? I mocno się z nim spierali.

Księga Sędziów 8:2

A on powiedział: Cóż takiego uczyniłem w porównaniu z wami? Czyż nie lepszy jest ostatni zbiór winogron Efraima niż pierwszy zbiór Abiezera?

Księga Sędziów 8:3

Bóg wydał w wasze ręce książąt Midianu – Oreba i Zeeba.
Cóż mogłem takiego uczynić w porównaniu z wami? Gdy to powiedział, ich duch uspokoił się wobec niego.

Księga Sędziów 8:4

A gdy Gedeon przybył do Jordanu, przeprawił się przez niego wraz z trzystoma mężczyznami, którzy z nim byli, znużonymi i w pościgu.

Księga Sędziów 8:5

I powiedział do mieszkańców Sukkot: Dajcie, proszę, po bochenku chleba ludowi, który idzie za mną, bo jest znużony, a ja ścigam Zebacha i Salmunnę, królów Midianu.

Księga Sędziów 8:6

Lecz książęta Sukkot odpowiedzieli mu: Czy dłonie Zebacha i Salmunny są już w twoich rękach, żebyśmy mieli dać twemu wojsku chleba?

Księga Sędziów 8:7

Gedeon odpowiedział: Kiedy PAN wyda Zebacha i Salmunnę w moje ręce, wtedy wymłócę wasze ciała cierniem pustyni i ostami.

Przekład interlinearny

Księga Sędziów 8:7: przekład interlinearny

זֶ֥בַח  אֶת־ יְהוָ֛ה בְּתֵ֧ת לָכֵ֗ן גִּדְע֔וֹן וַיֹּ֣אמֶר
zeḇaḥ ʾeṯ JHWH בְּתֵ֧ת lāḵēn giḏʿôn wajjōʾmer
Zebacha JHWH wyda dlatego Gideon i powiedział
H2078 H853 H3068 H5414 H3651 H1439 H559
 אֶת־ בְּשַׂרְכֶ֔ם אֶת־ וְדַשְׁתִּי֙ בְּיָדִ֑י צַלְמֻנָּ֖ע וְאֶת־
ʾeṯ bǝśarḵem ʾeṯ wǝḏaštî bǝjāḏî ṣalmūnnāʿ wǝʾeṯ
z wasze ciało i wymłócę w moją rękę Salmunnę i
H854 H1320 H853 H1758 H3027 H6759 H853
הַֽבַּרְקֳנִֽים׃ וְאֶת־ הַמִּדְבָּ֖ר קוֹצֵ֥י
habbarkŏnîm wǝʾeṯ hammiḏbār kôṣê
ostami i z pustkowie cierniami
H1303 H854 H4057 H6975

Księga Sędziów 8:8

Potem wyruszył stamtąd do Penuel i mówił do nich podobnie, ale ludzie z Penuel odpowiedzieli mu tak samo jak odpowiedzieli mieszkańcy Sukkot.

Księga Sędziów 8:9

Powiedział więc też mężczyznom z Penuel: Gdy wrócę w pokoju, zburzę tę wieżę.

Księga Sędziów 8:10

A Zebach i Salmunna byli w Karkor, a z nimi ich wojsko w liczbie około piętnastu tysięcy, wszyscy, którzy pozostali z całego wojska ludzi ze wschodu; a poległo sto dwadzieścia tysięcy mężczyzn dobywających miecz.

Księga Sędziów 8:11

Wtedy Gedeon ciągnął drogą tych, którzy mieszkali w namiotach, na wschód od Nobach i Jogbeha, i uderzył na obóz, który czuł się bezpieczny.

Księga Sędziów 8:12

A gdy Zebach i Salmunna uciekli, ścigał ich i pojmał obu królów Midianu, Zebecha i Salmunnę, całe zaś wojsko rozgromił.

Księga Sędziów 8:13

Potem Gedeon, syn Joasza, wrócił z bitwy, zanim wzeszło słońce;

Księga Sędziów 8:14

I schwytał młodzieńca spośród mieszkańców Sukkot, i wypytał go, a ten spisał mu książąt Sukkot i jego starszych, siedemdziesięciu siedmiu mężczyzn.

Księga Sędziów 8:15

Wtedy przyszedł do mężów Sukkot i powiedział: Oto Zebach i Salmunna, z powodu których mi urągaliście, mówiąc: Czy dłonie Zebacha i Salmunny są już w twoich rękach, abyśmy mieli dać chleba twoim znużonym mężczyznom?

Księga Sędziów 8:16

Wziął więc starszych tego miasta oraz ciernie z pustyni i osty i wysmagał nimi mężczyzn Sukkot.

Księga Sędziów 8:17

Zburzył także wieżę Penuel i zabił mężczyzn tego miasta.

Księga Sędziów 8:18

Potem powiedział do Zebacha i Salmunny: Co to byli za mężczyźni, których zabiliście w Tabor? A oni odpowiedzieli: Byli tacy jak ty; każdy z nich z wyglądu jak syn króla.

Księga Sędziów 8:19

I powiedział: To byli moi bracia, synowie mojej matki.
Jak żyje PAN, gdybyście zachowali ich przy życiu, nie zabiłbym was.

Księga Sędziów 8:20

Potem powiedział do Jetera, swego pierworodnego: Wstań i zabij ich.
Lecz młodzieniec nie dobył swego miecza, ponieważ bał się, gdyż był jeszcze chłopcem.

Księga Sędziów 8:21

Wtedy Zebach i Salmunna powiedzieli: Ty wstań i rzuć się na nas, jaki bowiem mężczyzna, taka jego siła.
Wstał więc Gedeon, zabił Zebacha i Salmunnę i zabrał klejnoty, które były na szyjach ich wielbłądów.

Efod Gideona

Księga Sędziów 8:22

I powiedzieli Izraelici do Gedeona: Panuj nad nami, ty i twój syn, i syn twego syna.
Wybawiłeś nas bowiem z rąk Midianitów.

Księga Sędziów 8:23

Lecz Gedeon odpowiedział im: Nie ja będę panował nad wami ani nie mój syn będzie panował nad wami.
PAN będzie panował nad wami.

Księga Sędziów 8:24

Gedeon powiedział jeszcze do nich: Będę was prosił o jedną rzecz, aby każdy z was dał mi kolczyki ze swego łupu.
Mieli bowiem złote kolczyki, bo byli Izmaelitami.

Księga Sędziów 8:25

I powiedzieli: Chętnie damy.
Rozpostarli szatę i każdy rzucał na nią kolczyki ze swoich łupów.

Księga Sędziów 8:26

I waga tych złotych kolczyków, o które poprosił, wyniosła tysiąc siedemset syklów złota, nie licząc klejnotów i wisiorków, i szkarłatnych szat, które nosili królowie Midianu, i nie licząc łańcuchów, które były na szyjach ich wielbłądów.

Księga Sędziów 8:27

A Gedeon zrobił z tego efod i umieścił go w swoim mieście, w Ofra.
Tam cały Izrael, chodząc za nim, uprawiał nierząd, a stało się to sidłem dla Gedeona i jego domu.

Księga Sędziów 8:28

Tak Midianici zostali poniżeni przed synami Izraela i nie podnieśli już swoich głów.
A ziemia żyła w pokoju przez czterdzieści lat za dni Gedeona.

Śmierć Gideona

Księga Sędziów 8:29

Wrócił więc Jerubbaal, syn Joasza, i mieszkał w swoim domu.

Księga Sędziów 8:30

A Gedeon miał siedemdziesięciu synów, którzy wyszli z jego bioder.
Miał bowiem wiele żon.

Księga Sędziów 8:31

Również jego nałożnica, która była w Sychem, urodziła mu syna i nadała mu imię Abimelek.

Księga Sędziów 8:32

Potem Gedeon, syn Joasza, umarł w szczęśliwej starości i został pogrzebany w grobie swego ojca Joasza, w Ofra Abiezerytów.

Księga Sędziów 8:33

A gdy Gedeon umarł, synowie Izraela odwrócili się i uprawiali nierząd, idąc za Baalami, i ustanowili sobie Baal-Berita swoim bogiem.

Księga Sędziów 8:34

I synowie Izraela nie pamiętali o PANU, swym Bogu, który ich wyrwał z rąk wszystkich okolicznych wrogów;

Księga Sędziów 8:35

I nie okazali miłosierdzia domowi Jerubbaala, Gedeona, za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczył on Izraelowi.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj