Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Rodzaju 9: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Przymierze Boga z ludzkością

Księga Rodzaju 9:1

I Bóg błogosławił Noego i jego synów, i powiedział im: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię.

Księga Rodzaju 9:2

A strach i lęk przed wami będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi, nad wszelkim ptactwem nieba, nad wszystkim, co się porusza na ziemi, i nad wszelkimi rybami morza; oddane są w wasze ręce.

Księga Rodzaju 9:3

Wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem, podobnie jak rośliny zielone, daję wam to wszystko.

Księga Rodzaju 9:4

Lecz nie będziecie jeść mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią.

Księga Rodzaju 9:5

A ja będę żądał waszej krwi, to jest waszego życia; od każdego zwierzęcia będę jej żądał, jak i od ręki człowieka; od ręki każdego brata jego będę żądał życia człowieka.

Księga Rodzaju 9:6

Kto przeleje krew człowieka, przez człowieka będzie przelana jego krew, bo na obraz Boga człowiek został stworzony.

Księga Rodzaju 9:7

Wy zaś bądźcie płodni i rozmnażajcie się; rozradzajcie się na ziemi i rozmnażajcie się na niej.

Księga Rodzaju 9:8

Potem Bóg powiedział do Noego i do jego synów z nim:

Księga Rodzaju 9:9

A ja, oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was;

Księga Rodzaju 9:10

I z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem, bydłem oraz z wszelkim zwierzęciem ziemi, które jest z wami, od wszystkich, które wyszły z arki,  do każdego zwierzęcia ziemi.

Księga Rodzaju 9:11

Ustanowię moje przymierze z wami. Nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć ziemię.

Księga Rodzaju 9:12

I Bóg powiedział: To jest znak przymierza, które ja ustanawiam między mną a wami i między wszelką żywą istotą, która jest z wami, na wieczne pokolenia.

Księga Rodzaju 9:13

Kładę na obłoku mój łuk, który będzie na znak przymierza między mną a ziemią.

Księga Rodzaju 9:14

I stanie się, gdy wzbudzę obłok nad ziemią, że ukaże się łuk na obłoku;

Księga Rodzaju 9:15

I wspomnę na moje przymierze, które jest między mną a wami oraz wszelką żywą istotą cielesną. Nie będzie już więcej wód potopu, który miałby zniszczyć wszelkie ciało.

Księga Rodzaju 9:16

Będzie więc ten łuk na obłoku i spojrzę na niego, aby przypomnieć sobie wieczne przymierze między Bogiem a wszelką żywą istotą cielesną, która jest na ziemi.

Księga Rodzaju 9:17

I Bóg powiedział do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi.

Księga Rodzaju 9. Przymierze Boga z ludzkością. Genesis 9 / Bereszit 9 / I Księga Mojżeszowa 9

Księga Rodzaju 9. Przymierze Boga z ludzkością. Genesis 9 / Bereszit 9 / I Księga Mojżeszowa 9

Potomkowie Noego; Kanaan przeklęty

Księga Rodzaju 9:18

A synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cham i Jafet. Cham jest ojcem Kanaana.

Księga Rodzaju 9:19

To  trzej synowie Noego, przez których napełniła się ludem cała ziemia.

Księga Rodzaju 9:20

Wtedy Noe zaczął uprawiać ziemię i zasadził winnicę.

Księga Rodzaju 9:21

Potem pił wino i upił się; i leżał odkryty w swoim namiocie.

Księga Rodzaju 9:22

A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swego ojca i opowiedział o tym dwom swoim braciom na dworze.

Księga Rodzaju 9:23

Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, założyli ją sobie na ramiona, weszli tyłem i zakryli nagość swego ojca; a ich twarze były odwrócone, tak że nie widzieli nagości swego ojca.

Księga Rodzaju 9:24

A gdy Noe obudził się po winie, dowiedział się, co mu zrobił jego młodszy syn;

Księga Rodzaju 9:25

I powiedział: Niech będzie przeklęty Kanaan, będzie sługą sług swoich braci.

Księga Rodzaju 9:26

Potem dodał: Niech będzie błogosławiony PAN Bóg Sema, a niech Kanaan będzie jego sługą.

Księga Rodzaju 9:27

Niech Bóg rozprzestrzeni Jafeta i niech mieszka on w namiotach Sema, a niech będzie Kanaan jego sługą.

Księga Rodzaju 9:28

I Noe żył po potopie trzysta pięćdziesiąt lat.

Księga Rodzaju 9:29

I wszystkich dni Noego było dziewięćset pięćdziesiąt lat i umarł.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj