Księga Kapłańska 12:1

I PAN przemówił do Mojżesza:

Księga Kapłańska 12:2

Powiedz synom Izraela: Jeśli kobieta pocznie i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni; jak w dniach jej odłączenia z powodu swej miesięcznej słabości, będzie nieczysta.

Księga Kapłańska 12:3

A ósmego dnia zostanie obrzezany jego napletek.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
cały wiersz Rodzaju 17:11-12; Powtórzonego Prawa 30:6; Łukasza 1:59; Łukasza 2:21; Jana 7:22-23; Rzymian 3:19; Rzymian 4:11-12; Galacjan 3:17; Galacjanl 5:3; Filipian 3:5; Kolosan 2:11
Powiązane artykuły * Biblia o obrzezaniu

Księga Kapłańska 12:4

Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni we krwi swego oczyszczenia; nie dotknie żadnej świętej rzeczy ani nie wejdzie do świątyni, aż wypełnią się dni jej oczyszczenia.

Księga Kapłańska 12:5

A jeśli urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, jak podczas jej odłączenia.
Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni we krwi swego oczyszczenia.

Księga Kapłańska 12:6

A gdy wypełnią się dni jej oczyszczenia po synu lub po córce, przyniesie do kapłana przed wejście do Namiotu Zgromadzenia rocznego baranka na całopalenie i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę za grzech;

Księga Kapłańska 12:7

Ten złoży to w ofierze przed PANEM i dokona za nią przebłagania; i tak będzie oczyszczona od upływu swojej krwi.
Takie jest prawo dla tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę.

Księga Kapłańska 12:8

A jeśli nie może przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie: jednego na całopalenie, a drugiego na ofiarę za grzech.
I kapłan dokona za nią przebłagania i będzie czysta.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj