I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia PANA, zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział PAN, to jest w resztkach, które PAN powoła.

Księga Joela 2:32 / Uwspółcześniona Biblia Gdańska

[A] I stanie się, że każdy, kto wezwie [hebr. kara]
[B] imienia PANA [JHWH]
[C] zostanie wybawiony
[X] bo na górze Syjon i w Jerozolimie
[C] będzie wybawienie
[B] jak powiedział PAN [JHWH],
[A] to jest w resztkach, które PAN powoła [hebr. kara]

źródło: Chiasmusxchange.com