Potem rzekł Pan Bóg: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Uczynię mu pomoc podobną do niego”

Księga Rodzaju 2:18 / Biblia Paulistów

Księga Rodzaju 2:18 [komentarze]

Nie jest dobrze, by człowiek był sam

To pierwsze w Biblii wspomnienie, że człowiek potrzebuje w życiu towarzystwa. Nie jest jedynie pojedynczym atomem, ale funkcjonuje w społeczeństwie, wchodzi w interakcje z osobami, które myślą podobnie i w końcu jego idealnym uzupełnieniem jest współmałżonek. Odpowiedź na taką potrzebę w Biblii jest również realcja Chrystusa, którą ma ze swoją eklezją (słowo często tłumaczone w Bibliach jako Kościół).

W wersecie Rodzaju 2:21 czytamy:

Zesłał więc Pan Bóg głęboki sen na człowieka. A gdy ten zasnął, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem.

Biblia Paulistów

Jeśli potraktujemy tę scenę jako cień rzeczy przyszłych, widzimy proroctwo dotyczące narodzin eklezji. Posługując się językiem symboli, to z boku Chrystusa (Ewangelia Jana 19:34) rodzi się zgromadzenie wierzących, że to Jezus jest Mesjaszem i to oni niosą w świat Dobrą Nowinę o Królestwie.