Jak podczas zaciekłych konfliktów ustalano boskość Jezusa

Philip Jenkins, "Jesus Wars" / boskość Jezusa

Philip Jenkins, „Jesus Wars” / boskość Jezusa

Prof. Philip Jenkins w swojej pracy „Jesus Wars” opisuje pełne przemocy i brutalności dzieje kościoła powszechnego w V wieku. „Gdyby nie te walki, dzisiejszy kościół mógłby nauczać czegoś zupełnie innego na temat natury Jezusa i papiestwa, a nauki, jakie znamy, nigdy by nie powstały” – podsumowano w opisie pracy. Jedną z tych rzeczy właśnie była boskość Jezusa. Była ona ustalana nie podczas wyważonego studiowania Słowa Bożego, ale w trakcie dramatycznych sporów dwóch skonfliktowanych stron. Jenkins pisze…

W ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat chrześcijanie wielokrotnie trudzili się, aby rozwiązać odwieczne napięcie między chrystologiami wysoką i niską, ale nigdy ta debata nie była bardziej istotna dla chrześcijaństwa niż podczas soborów w V wieku. Przez kilka dziesięcioleci wydawało się niemal nieuniknione, że kościół może niemal całkowicie porzucić swoją wiarę w ludzką naturę Chrystusa i opisywać go w przeważającej mierze jako boską istotę. […] Antiochia podkreślała realność ludzkiej natury Chrystusa; Aleksandria walczyła z każdym stanowiskiem, które oddzielałoby ludzką naturę od boskiej.

Philip Jenkins, „Jesus Wars” (HarperCollins e-books, s. 20-21)

Philip Jenkins jest autorem książki The Lost History of Christianity i jest profesorem historii i religioznawstwa. Publikował artykuły i artykuły w The Wall Street Journal, The New Republic, The Atlantic Monthly, The Washington Post i The Boston Globe.

 W dziale cytaty prezentujemy jedynie krótkie fragmenty prac lub wypowiedzi. Bardziej pogłębione teksty na temat Jezusa Chrystusa znajdziesz w kategorii Pytania i odpowiedzi – Jezus Chrystus 
Philip Jenkins, "Jesus Wars" / boskość Jezusa

Philip Jenkins, „Jesus Wars” / boskość Jezusa