Czy wg autorów NT Jezus Chrystus jest Bogiem?

John Martin Creed / The Divinity of Jesus Christ / Czy wg autorów NT Jezus Chrystus jest Bogiem?

John Martin Creed / The Divinity of Jesus Christ / Czy wg autorów NT Jezus Chrystus jest Bogiem?

Czy Jezus = Bóg? O ile w powszechnej świadomości tak często bywa, zdaniem prof. na Uniwersytecie Cambridge Johna Martina Creeda piszący Nowy Testament autorzy nie uważali go za osobę tożsamą z Bogiem Izraela. Autor pracy „The Divinity of Jesus Christ” zwraca uwagę, że nawet chrystocentrycznie czytany Prolog Jana powinien być czytany w kontekście subordynacjonizmu całej Ewangelii.

John Martin Creed pisze:

Kiedy pisarze Nowego Testamentu mówią o Bogu, mają na myśli Boga i Ojca Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy mówią o Jezusie Chrystusie, nie mówią o nim, ani nie myślą o nim jako o Bogu. Jest on Chrystusem Boga, Synem Boga, Mądrością Boga, Słowem Boga. Nawet Prolog Świętego Jana, który najbliżej jest Doktryny Nicejskiej, musi być czytany w świetle wyraźnego subordynacjonizmu Ewangelii jako całości; a Prolog jest mniej wyraźny w języku greckim z θεὸς (teos – Bóg – red.) bez rodzajnika, niż w języku angielskim.

W przypisie do tych słów Creed dodaje:

Pełen uwielbienia okrzyk Św. Tomasza „Pan mój i Bóg mój” (Jana 20:28) to nadal nie to samo co zwrócenie się do Chrystusa jako będącego Bogiem bez żadnych zastrzeżenia i musi być równoważona przez samego zmartwychwstałego Jezusa do Marii Magdaleny (werset 17.): „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”. O Jezusie Chrystusie często jest mowa w „Listach Ignacego” (pisma wczesnochrześcijańskiego z pierwszej połowy II wieku – red.) jako „naszym Bogu”, „moim Bogu”, ale prawdopodobnie nigdy bez zastrzeżenia.

John Martin Creed (Ely Professor of Divinity in the University of Cambridge),
The Divinity of Jesus Christ: A Study in the History of Christian Doctrine Since Kant (rok wydania: 1938, Cambridge, s. 123)

 W dziale cytaty prezentujemy jedynie krótkie fragmenty prac lub wypowiedzi. Bardziej pogłębione teksty na temat Jezusa Chrystusa znajdziesz w kategorii Pytania i odpowiedzi – Jezus Chrystus 
Czy wg autorów NT Jezus Chrystus jest Bogiem?

Czy wg autorów NT Jezus Chrystus jest Bogiem?

Czytaj także: Czy Jezus Chrystus mógł być jednocześnie Bogiem i człowiekiem?