Ewangelia Mateusza 9:1-8

Tekst wersetów Mateusza 9:1-8

(1) Jezus wsiadł więc do łodzi, przeprawił się na drugą stronę i przybył do swego miasta.
(2) Wówczas przynieśli  Mu sparaliżowanego. Leżał on na posłaniu . Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, zwrócił się do niego: Bądź dobrej myśli, synu,  twoje grzechy zostały ci przebaczone .
(3) Niektórzy z obecnych przy tym znawców Prawa  pomyśleli wtedy: Ten człowiek  obraża Boga.
(4) Jezus  przejrzał ich myśli  i zapytał: Dlaczego  hołubicie w sobie te złe myśli?  (5) Co łatwiej powiedzieć:  Twoje grzechy zostały ci przebaczone , czy: Wstań i zacznij chodzić?
(6) Wiedzcie jednak, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę  przebaczania grzechów . I tu polecił  sparaliżowanemu: Wstań, złóż posłanie . Możesz iść do domu.
(7) Słysząc to, chory wstał i udał się do domu.
(8) Na ten widok tłumy ogarnął lęk. Ludzie wielbili Boga, który udziela człowiekowi takiej władzy.

Zapis chiazmu Mateusza 9:1-8

(1) Jezus wsiadł więc do łodzi, przeprawił się na drugą stronę i przybył do swego miasta.
(2) Wówczas przynieśli Mu  sparaliżowanego. Leżał on na posłaniu .
(2) Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, zwrócił się do niego: Bądź dobrej myśli, synu,  twoje grzechy zostały ci przebaczone. 
(3) Niektórzy z obecnych przy tym znawców Prawa  pomyśleli wtedy: Ten człowiek  obraża Boga.
(4) Jezus  przejrzał ich myśli  i zapytał: Dlaczego  hołubicie w sobie te złe myśli ?
(5) Co łatwiej powiedzieć:  Twoje grzechy zostały ci przebaczone , czy: Wstań i zacznij chodzić?
(6) Wiedzcie jednak, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę  przebaczania grzechów .
(6) I tu polecił  sparaliżowanemu: Wstań, złóż posłanie . Możesz iść do domu.
(7) Słysząc to, chory wstał i udał się do domu.
(8) Na ten widok tłumy ogarnął lęk. Ludzie wielbili Boga, który udziela człowiekowi takiej władzy.