p style=”text-align: center;”>Ewangelia Mateusza 24 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 24 [czytamy: 22 stycznia / 23 lipca]

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]

Ewangelia Mateusza 24: Jezus przewiduje zniszczenie świątyni, swój powrót i koniec wieku

1. Gdy Jezus wyszedł ze świątyni i oddalał się, podeszli do niego jego uczniowie pokazać mu zabudowania świątynne.

2. Ale odpowiadając, powiedział im: Czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę mówię wam, nie pozostanie ani jeden kamień na kamieniu, który nie zostanie zwalony.
3. I gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do niego na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak twojego przyjścia i końca wieku?
4. A Jezus odpowiadając, powiedział im: Uważajcie, aby nikt was nie zwiódł.
5. Bo wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Ja jestem Chrystusem i zwiodą wielu.
Ewangelia Mateusza 24:4-5

Ewangelia Mateusza 24:4-5

6. I usłyszycie o wojnach i pogłoskach o wojnach. Uważajcie, aby się nie dać zastraszyć, bo to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec.

7. Bo naród powstanie przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, i będą głód i miejscami trzęsienia ziemi.
8. Ale to wszytko jest początkiem bólów porodowych.
9. Wtedy będą wydawać was na mękę i zabijać was; i będziecie znienawidzeniu przez wszystkie narody ze względu na moje imię.
10. A potem wielu upadnie i będą wydawać jedni drugich, i znienawidzą jedni drugich.
11. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu.
12. A ponieważ pomnoży się nieprawość, miłość wielu oziębnie.
13. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.
14. Ewangelia Królestwa będzie głoszona na całym świecie wszystkim narodom – i wtedy przyjdzie koniec.
15. Kiedy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, która została zapowiedziana przez Daniela, proroka, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie),
16. niech ci, którzy są w Judei, uciekają w góry
17. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby zabrać rzeczy, które są w domu.
18. A kto jest na polu niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
19. Ale biada kobietom w ciąży i karmiącym w tych dniach.
20. I módlcie się, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą, ani w szabat.
21. Bo będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata do dziś, ani już nie będzie.
22. A gdyby te dni nie zostały skrócone, żadne ciało nie zostałoby uratowane, ale ze względu na wybranych te dni zostaną skrócone.
23. A więc jeśli ktokolwiek powiedziałby wam: „Oto tutaj jest Chrystus”, albo „tu jest”, nie wierzcie.
24. Bo powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, którzy będą czynić wielkie znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybranych.
25. Oto powiedziałem wam zawczasu.
26. Jeśli więc powiedzą wam: Oto jest na pustkowiu! Nie idźcie. Oto jest w wewnętrznych komnatach! Nie wierzcie.
27. Bo tak jak błyskawica pojawia się na wschodzie i widać ją aż na zachodzie, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
28. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się orły.
29. Ale wkrótce po ucisku tych dni, słońce zostanie zaćmione i księżyc nie da swego blasku, a gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
30. A wtedy znak Syna Człowieczego ukaże się na niebie. Wtedy wszystkie plemiona ziemi będą lamentować i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z mocą i wielką chwałą.
31. I pośle swych aniołów z wielkim odgłosem trąby, i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba do drugiego.
32. A od drzewa figowego nauczcie się podobieństwa. Kiedy jej gałązka staje się już miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.
33. Tak i wy, kiedy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko – u drzwi.
34. Zaprawdę mówię wam: To pokolenie nie przeminie, aż to wszystko się stanie.
35. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą

Ewangelia Mateusza 24: Jezus ostrzega, że czas końca znany jest tylko Bogu

36. Ale o tym dniu i godzinie nie wie nikt, ani Aniołowie niebios, ani Syn, ale tylko Ojciec.

37. A jakie były dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
38. Bo tak jak w tamtych dniach przed potopem, jedli i pili, żenili się i byli wydawani za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki,
39. i nie poznali, dopóki nie przyszedł potop i zabrał wszystkich. Takie będzie i przyjście Syna Człowieczego.
40. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty i jeden zostawiony.
41. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta i jedna zostawiona.
42. Dlatego czuwajcie! Bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie.
43. Ale wiedzcie to, że gdyby gospodarz domu wiedział, o której straży złodziej przychodzi, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do jego domu.
44. Dlatego i wy musicie być gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie.

Ewangelia Mateusza 24: Jezus opisuje mądrego i przygotowanego sługę

45. Kto jest więc sługą wiernym i rozsądnym, którego Pan ustanowił nad swoimi domownikami, aby dawał im pożywienie w stosownym czasie?

46. Błogosławiony sługa, którego jego pan, kiedy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
47. Zaprawdę mówię wam, że ustanowi go nad całym swoim mieniem.
48. Ale jeśli zły sługa powie w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem,
49. i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i upijał się z pijakami,
50. pan tego sługi przyjdzie w dniu, którego się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna,
51. i poćwiartuje go, a jego dział będzie z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]