Kto bowiem chciałby życie swoje ocalić, straci je: a kto by stracił życie swoje dla mnie i dla Ewangelii, ocali je

Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego

[A] Kto bowiem chciałby życie swoje ocalić
[B] straci je
[B] a kto by stracił życie swoje dla mnie i dla Ewangelii
[A] ocali je
Ewangelia <span class='tooltipsall tooltip_post_id_1972 classtoolTips1153'>Marka 8:35</span> [chiazm]

Ewangelia Marka 8:35 [chiazm]