Ewangelia Jana 1:1-18

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

(2) Ono było na początku u Boga.

(3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

(4) W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.

(5) A światło świeci w ciemności, a ciemność Nim nie zawładnęła.

(6) Pojawił się człowiek posłany od Boga, na imię mu – Jan.

(7) On przyszedł na świadectwo, by zaświadczyć o tym świetle, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.

(8) Nie był on światłem, ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle.

(9) Było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.

(10) Na świecie był i świat przez Niego jest uczyniony; a świat Go nie poznał.

(11) Do swojej własności przyszedł, a swoi Go nie przyjęli.

(12) Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, to jest wierzącym w Jego imię.

(13) Którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.

(14) A Słowo pełne łaski i prawdy, stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca.

(15) Jan świadczył o Nim i głośno wołając, oświadczył: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja.

(16) A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską.

(17) O ile bowiem Prawo zostało dane przez Mojżesza, o tyle łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.

(18) Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Ten nam o Nim opowiedział.”

Wersja krótsza

(1) Słowo było u Boga
(3) Wszystko przez Nie się stało
(4) życie było światłem ludzi.
(6) Jan przyszedł, by zaświadczyć o tym świetle
(9) światło […] na świecie był i świat Go nie poznał.
(11) swoi Go nie przyjęli.
(12) Go przyjęli
dał prawo stać się dziećmi Boga
wierzącym w Jego imię.
(13) Którzy zostali zrodzeni ale z Boga.
(14) mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca.
(15) Jan świadczył o Nim
(16) wszyscy wzięliśmy łaskę za łaską.
(17) Prawo przez Mojżesza, łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa.
(18) Syn w łonie Ojca

Wersja dłuższa:

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
(2) Ono było na początku u Boga.
(3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
(4) W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
(5) A światło świeci w ciemności, a ciemność Nim nie zawładnęła.
(6) Pojawił się człowiek posłany od Boga, na imię mu – Jan.
(7) On przyszedł na świadectwo, by zaświadczyć o tym świetle, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
(8) Nie był on światłem, ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle.
(9) Było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.

(10) Na świecie był i świat przez Niego jest uczyniony; a świat Go nie poznał.

(11) Do swojej własności przyszedł, a swoi Go nie przyjęli.
(12) Tym jednak, którzy Go przyjęli
dał prawo stać się dziećmi Boga
to jest wierzącym w Jego imię.
(13) Którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
(14) A Słowo pełne łaski i prawdy, stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca.
(15) Jan świadczył o Nim i głośno wołając, oświadczył: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja.
(16) A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską.
(17) O ile bowiem Prawo zostało dane przez Mojżesza, o tyle łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.
(18) Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Ten nam o Nim opowiedział.

źródło: @Aaron T. Shelenberger