Ewangelia Jana 18:38

Ewangelia Jana 18:38: treść wersetu

Przekład KUL: Piłat powiedział do Niego: „Co to jest prawda?” Gdy to wypowiedział, znów wyszedł do Żydów i powiedział im: „Nie znajduję w Nim żadnej winy.

Biblia Nieświeska (1574 r.): Mówi mu Piłat: Co jest prawda? A to rzekszy zasię wyszedł ku Judom, i mówi im: ja ani jednej przyczyny nie najduję wniem.

Biblia Warszawska: Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję.

Ewangelia Jana 18:38

Co to jest prawda?

"Co to jest prawda?". Ewangelia Jana 18:38 [komentarze]

„Co to jest prawda?”. Ewangelia Jana 18:38 [komentarze]

Jak zauważył Murray J. Harris, łaciński przekład słów Piłata "Quid est veritas" (co to jest prawda) po odpowiednim przestawieniu zmieni się w sentencję: Vir est qui adest, czyli "Jest to człowiek, który jest tutaj". To on jest Prawdą, co zaświadcza w innym miejscu Jan, przytaczając jego słowa:

Ja jestem drogą, prawdą i życiem (Jana 14:46)

Jednak dla Piłata, prawda była tylko ofiarą, którą mógł złożyć na ołtarzu doraźnych celów politycznych. Ostatnie godziny przed ukrzyżowaniem to ukazanie w pełnej krasie mariażu polityki i zorganizowanej religii, które to nie cenią prawdy, jeśli ta staje im na drodze. Gotowe są do dokonania najgorszych zbrodni - ręka w rękę - następne 2000 lat składają o tym ponure świadectwo.

Postać Jezusa, mimo swojej apolityczności, stała się zagrożeniem - zarówno dla samych władz politycznych, jak i duchowych. Prawda, mimo że podczas ostatnich godzin przesłuchań, nie mówiła wiele, jej głos postanowiono uciszyć, przybijając ją do drzewa. Tym głośniej jednak od tamtej pory brzmi, bo nie tylko w uszach lokalnych watażków administrujących skrawkiem ziemi w zapadłej dziurze Cesarstwa, czy głuchych na Słowo Boże religijnych przywódców Izraela, ale ogłaszana jest na każdym krańcu świata.

"Nazaret zbadany na nowo". Życie Jezusa Chrystusa