Chiazm: omówienie

Oto skrócona struktura całej księgi – całość chiazmu w sekcji poniżej.

 [A1] Prolog – życie wieczne (1 Jana 1:1-1:4) 
 [B1] robienie z Boga kłamcy (chodzenie w ciemności lub światłości) (1 Jana 1:5-2:2) 
 [C1] Nowe przykazanie (1 Jana 2:3-17) 
 [D1] Antychryst (1 Jana 2:18-27) 
 [E1] Ufność – niegrzeszenie (1 Jana 2:28-3:10) 
 [F] Wzajemna miłość (1 Jana 3:11-18) 
 [E2] Ufność – zachowywanie przykazań (1 Jana 3:19-24) 
 [D2] Antychryst (1 Jana 4:1-6) 
 [C2] Miłość Boga i nasza (1 Jana 4:7-5:5) 
 [B2] Robienie z Boga kłamcy (świadectwo) (1 Jana 5:6-12) 
 [A2] Zakończenie – życie wieczne (1 Jana 5:13-5:21) 

Widzimy centralna część chiazmu [E], którą jest wzajemna miłość. Prowadzą do niej kolejne etapy, rozpoczynając od prologu i zakończeniu Listu [A], gdzie częścią wspólną jest życie wieczne. Kolejne wzajemnie uzupełniające się fragmenty to czynienie z Boga kłamcy. Niektórzy mogą uważać, że nie istnieje zgodność między dwoma fragmentami [C] ([C1] Nowe przykazanie vs [C2] Miłość Boga i nasza), ale najlepszą odpowiedzią jest Ewangelia Jana – tego samego autora co list. W Jana 13:34 czytamy:

Daję wam nowe przykazanie [C1], abyście się wzajemnie miłowali [C2]; tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali.

Widzimy więc, że nowe przykazanie z [C1] zostaje uzupełnione przez wyjaśnienie, że chodzi o miłość [C2].

Fragmenty [D] to idealna korelacja – obie części Listu mówią o antychrystach. Z kolei [E] to tematyka ufności oraz niegrzeszenie [E1] vs zachowywanie przykazań [E2], co znowu jest idealnym dopełnieniem.

W sercu listu znajduje się nakaz miłości braci o następującej treści (1 Jana 3:11-18):

(11) To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. (12) Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. (13) Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. (14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. (15) Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. (16) Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. (17) A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? (18) Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.

źródło: The Literary Structure of 1 John: JC..Thomas, Novum Testamentum, październik, 1998, t. 40, ss. 369-381 (za: chiasmusxchange.com)

Chiazm: struktura

[A1] Prolog – życie wieczne (1 Jana 1:1-1:4)
cały fragment
(1) To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o Słowie życia;(2) (Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim, i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione).(3) To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem.(4) A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna.
[B1] robienie z Boga kłamcy (chodzenie w ciemności lub światłości) (1 Jana 1:5-2:2)

cały fragment
(5) Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.
(6) Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.
(7) A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
(8) Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy.
(9) Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.
(10) Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego kłamcę i nie ma w nas jego słowa.
(1) Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli.
Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
(2) I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.
[C1] Nowe przykazanie (1 Jana 2:3-17)

cały fragment
(3) A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania.
(4) Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
(5) Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
(6) Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował.
(7) Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście od początku.
(8) Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w nim i w was, ponieważ ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci.
(9) Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności.
(10) Kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku.
(11) Lecz kto nienawidzi swego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności, i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła jego oczy.
(12) Piszę do was, dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię.
(13) Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.
(14) Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i słowo Boże w was mieszka, i zwyciężyliście złego.
(15) Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
(16) Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata.
(17) A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki.
[D1] Antychryst (1 Jana 2:18-27)
cały fragment
(18) Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.
(19) Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.
(20) Ale wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.
(21) Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.
(22) Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna.
(23) Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca.
(24) To więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.
(25) A to jest obietnica, którą on nam dał – życie wieczne. (26) To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą.
(27) Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie.
[E1] Ufność – niegrzeszenie (1 Jana 2:28-3:10)
cały fragment
(28) A teraz, dzieci, pozostańcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez niego w czasie jego przyjścia.
(29) Jeżeli wiecie, że on jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z niego się narodził.
(1) Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie zna.
(2) Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.
(3) A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i on jest czysty.
(4) Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa.
(5) A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu.
(6) Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
(7) Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy.
(8) Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.
(9) Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.
(10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
[F] Wzajemna miłość (1 Jana 3:11-18)

cały fragment
(11) To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. (12) Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. (13) Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. (14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. (15) Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. (16) Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. (17) A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? (18) Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.
[E2] Ufność – zachowywanie przykazań (1 Jana 3:19-24)

cały fragment
(19) Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serca.
(20) Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko.
(21) Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu; (22) I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego, bo zachowujemy jego przykazania i robimy to, co miłe w jego oczach. (23) A to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał.
(24) Bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał.
[D2] Antychryst (1 Jana 4:1-6)

cały fragment
(1) Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.
(2) Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
(3) Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie.
(4) Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.
(5) Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha.
(6) My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
[C2] Miłość Boga i nasza (1 Jana 4:7-5:5)

cały fragment
(7) Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
(8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
(9) Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
(10) Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
(11) Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować.
(12) Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała.
(13) Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha.
(14) My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata.
(15) Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
(16) My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
(17) W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
(18) W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
(19) My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.
(20) Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?
(21) A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata.
[B2] Robienie z Boga kłamcy (świadectwo) (1 Jana 5:6-12)

cały fragment
(6) To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą.
(7) Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. (8) A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. (9) Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
(10) Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu.
(11) A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu.
(12) Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
[A2] Zakończenie – życie wieczne (1 Jana 5:13-5:21)

cały fragment
(13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego.

(14) Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas.

(15) A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy.

(16) Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da mu życie, to jest tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś modlił się za to.

(17) Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem, jest jednak grzech nie na śmierć.

(18) Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.

(19) Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości.

(20) A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

(21) Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Amen.