Zobacz także: inne rozdziały Ksiąg Królewskich

1 Królewska 16: tekst

Basza panuje nad Izraelem

1 Księga Królewska 16:1

Wtedy słowo PANA doszło do Jehu, syna Chananiego, przeciw Baszy:

1 Księga Królewska 16:2

Ponieważ wywyższyłem cię z prochu i ustanowiłem cię wodzem nad swoim ludem Izraelem, a ty poszedłeś drogą Jeroboama i skłoniłeś do grzechu mój lud, Izraela, aby mnie pobudzić do gniewu jego grzechami;

1 Księga Królewska 16:3

Oto zgładzę potomstwo Baszy i potomstwo jego domu i postąpię z twoim domem jak z domem Jeroboama, syna Nebata.

1 Księga Królewska 16:4

Tego, kto z rodu Baszy umrze w mieście, zjedzą psy, a tego, kto umrze na polu, zjedzą powietrzne ptaki.

1 Księga Królewska 16:5

A pozostałe dzieje Baszy i to, co czynił, i jego potęga, czyż nie są zapisane w kronikach królów Izraela?

1 Księga Królewska 16:6

Potem Basza zasnął ze swoimi ojcami i został pogrzebany w Tirsie, a jego syn Ela królował w jego miejsce.

1 Księga Królewska 16:7

Ponownie przez proroka Jehu, syna Chananiego, doszło słowo PANA przeciw Baszy i przeciw jego domowi za całe zło, które czynił w oczach PANA, pobudzając go do gniewu czynami swoich rąk, stając się podobnym do domu Jeroboama, i za to, że go zabił.

1 Królewska 16

1 Królewska 16

Ela panuje nad Izraelem

1 Księga Królewska 16:8

W dwudziestym szóstym roku Asy, króla Judy, nad Izraelem w Tirsie zaczął królować Ela, syn Baszy, i królował dwa lata.

1 Księga Królewska 16:9

A jego sługa Zimri, dowódca połowy rydwanów, uknuł spisek przeciw niemu, gdy w Tirsie Ela oddawał się pijaństwu w domu Arsy, szafarza domu królewskiego w Tirsie.

1 Księga Królewska 16:10

Zimri wszedł tam, uderzył go i zabił – w dwudziestym siódmym roku Asy, króla Judy, i królował w jego miejsce.

1 Księga Królewska 16:11

A gdy tylko zaczął królować i zasiadł na swoim tronie, wymordował cały dom Baszy. Nie pozostawił z niego nikogo – ani z jego krewnych, ani przyjaciół – aż do najmniejszego szczenięcia.

1 Księga Królewska 16:12

W ten sposób Zimri wytracił cały dom Baszy zgodnie ze słowem PANA, które wypowiedział przeciw Baszy przez proroka Jehu;

1 Księga Królewska 16:13

Z powodu wszystkich grzechów Baszy i grzechów jego syna Eli, które popełnili i którymi doprowadzili Izraela do grzechu, pobudzając PANA, Boga Izraela, do gniewu swymi marnościami.

1 Księga Królewska 16:14

A pozostałe dzieje Eli i wszystko, co czynił, czyż nie są zapisane w kronikach królów Izraela?

Zimri panuje nad Izraelem

1 Księga Królewska 16:15

W dwudziestym siódmym roku Asy, króla Judy, Zimri królował siedem dni w Tirsie. Lud oblegał wtedy Gibbeton, który należy do Filistynów.

1 Księga Królewska 16:16

A gdy lud oblegający miasto usłyszał wieść: Zimri uknuł spisek i zabił króla, wtedy cały Izrael w tym samym dniu w obozie ustanowił królem Omriego, który był dowódcą wojska Izraela.

1 Księga Królewska 16:17

Wtedy Omri wyruszył spod Gibbeton wraz z całym Izraelem i oblegli Tirsę.

1 Księga Królewska 16:18

A gdy Zimri zobaczył, że miasto zostało zdobyte, wszedł do pałacu domu królewskiego i podpalił nad sobą dom królewski, i umarł.

1 Księga Królewska 16:19

Stało się tak z powodu jego grzechów, których się dopuścił, czyniąc to, co złe w oczach PANA, idąc drogą Jeroboama i w jego grzechu – którego się dopuszczał i do którego skłonił Izraela.

1 Księga Królewska 16:20

A pozostałe dzieje Zimriego i spisek, który uknuł, czyż nie są zapisane w kronikach królów Izraela?

Omri panuje nad Izraelem

1 Księga Królewska 16:21

Wtedy lud Izraela podzielił się na dwie części: połowa ludu szła za Tibnim, synem Ginata, aby go obwołać królem, a połowa szła za Omrim.

1 Księga Królewska 16:22

Lecz lud, który był za Omrim, przemógł lud, który był za Tibnim, synem Ginata. I umarł Tibni, a królował Omri.

1 Księga Królewska 16:23

W trzydziestym pierwszym roku Asy, króla Judy, nad Izraelem zaczął królować Omri i panował dwanaście lat. W Tirsie królował sześć lat.

1 Księga Królewska 16:24

I kupił wzgórze Samarii od Szemera za dwa talenty srebra, i pobudował na tym wzgórzu, a miasto, które zbudował, nazwał Samarią, od imienia właściciela wzgórza, Szemera.

Przekład interlinearny
1 Księga Królewska 16:34: przekład interlinearny

I kupił wzgórze Szomeron od Szemera za dwa talenty srebra srebra i zabudował to wzgórze. I miasto, które wybudował, nazwał Szomeron, od imienia właściciela wzgórza, Szemera.

בְּכִכְּרַ֣יִם שֶׁ֖מֶר מֵ֥אֶת שֹׁמְר֛וֹן הָהָ֥ר אֶת־ וַיִּ֜קֶן
bǝḵikkǝrayim šemer mēʾeṯ šōmǝrôn hāhār ʾeṯ- wajjiken
za dwa talenty Szemera od Szomeron wzgórze i kupił
שֵׁ֤ם ֶת־ וַיִּקְרָ֗א הָהָ֔ר ֶת־ וַיִּ֙בֶן֙ כָּ֑סֶף
šēm eṯ- wajjiqrāʾ hāhār eṯ- wajjiḇen kāsep̱
imieniem i nazwał (na) wzgórzu i wybudował srebra
אֲדֹנֵ֖י שֶׁ֔מֶר שֶׁם־ עַ֣ל בָּנָ֔ה אֲשֶׁ֣ר הָעִיר֙
ʾăḏōnê šemer šem- ʿal bānâ ʾăšer hāʿîr
pana Szemer imieniem wybudował które miasto
שֹׁמְרֽוֹן הָהָ֥ר
šōmǝrôn hāhār
Szomeron wzgórza

1 Księga Królewska 16:25

Lecz Omri czynił to, co złe w oczach PANA, i dopuszczał się gorszych rzeczy niż wszyscy, którzy byli przed nim.

1 Księga Królewska 16:26

Chodził bowiem wszystkimi drogami Jeroboama, syna Nebata, i w jego grzechu, do którego przywiódł Izraela, pobudzając PANA, Boga Izraela, do gniewu swymi marnościami.

1 Księga Królewska 16:27

A pozostałe dzieje Omriego, których dokonał, i jego potęga, którą pokazywał, czyż nie są zapisane w kronikach królów Izraela?

1 Księga Królewska 16:28

I Omri zasnął ze swoimi ojcami, i został pogrzebany w Samarii. A jego syn Achab królował w jego miejsce.

Achab panuje nad Izraelem

1 Księga Królewska 16:29

W trzydziestym ósmym roku Asy, króla Judy, nad Izraelem zaczął królować Achab, syn Omriego. Achab, syn Omriego, królował nad Izraelem w Samarii dwadzieścia dwa lata.

1 Księga Królewska 16:30

I Achab, syn Omriego, czynił to, co złe w oczach PANA, bardziej niż wszyscy, którzy byli przed nim.

1 Księga Królewska 16:31

A jakby nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, to jeszcze pojął za żonę Jezabel, córkę Etbaala, króla Sydończyków, i zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon.

1 Księga Królewska 16:32

I wzniósł ołtarz dla Baala w domu Baala, który zbudował w Samarii.

1 Księga Królewska 16:33

Achab zasadził też gaj. Achab czynił więcej, by pobudzać PANA, Boga Izraela, do gniewu niż wszyscy królowie Izraela, którzy byli przed nim.

1 Księga Królewska 16:34

Za jego czasów Chiel z Betel odbudował Jerycho. Założył fundamenty na Abiramie, swoim pierworodnym, a na Segubie, swoim najmłodszym synu, postawił jego bramy – według słowa PANA, które wypowiedział przez Jozuego, syna Nuna.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj