Spinoza o ludzkich działaniach

Usiłuję nie śmiać się z ludzkich działać, nie rozpaczać nad nimi, nie nienawidzić ich, ale je zrozumieć.

za:
I have striven not to laugh at human actions, not to weep at them, nor to hate them, but to understand them.

Baruch Spinoza, Traktat teologiczno-polityczny (1677 r.) (rozdział 1, sekcja 4)

Spinoza o ludzkich działaniach

Spinoza o ludzkich działaniach