1050 przykazań Jezusa Chrystusa

Siedem przykazań o powstrzymywaniu się. Powstrzymuj się od:

 1. idoli/bałwochwalstwa (Dzieje Apostolskie 15:20)
 2. nierządu (Dzieje Apostolskie 15:20, Dzieje Apostolskie 15:29, 1 Tesaloniczan 4:2-3)
 3. mięsa z uduszonych zwierząt (Dzieje Apostolskie 15:20)
 4. spożywania krwi (Dzieje Apostolskie 15:20)
 5. pokarmów składanych bożkom na ofiarę (Dzieje Apostolskie 15:29)
 6. od wszystkiego, co złe (1 Tesaloniczan 5:22)
 7. cielesnych żądz (1 Piotra 2:11)

Siedem rzeczy unikaj:

 1. tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia (List do Rzymian 16:17)
 2. pospolitej czczej gadaniny (1 List do Tymoteusza 6:20)
 3. fałszywej / rzekomej wiedzy (nauki) (1 List do Tymoteusza 6:20)
 4. głupich dociekań (dyskusji) (2 Tymoteusza 2:23)
 5. głupich sporów i kłotni (List do Tytusa 3:9)
 6. rodowodów (genealogii) (List do Tytusa 3:9)
 7. kłótni o prawo (List do Tytusa 3:9)

Trzy razy ,,proś”:

 1. proście, a będzie wam dane (Ewangelia Mateusza 7:7)
 2. nie żądaj zwrotu (Ewangelia Łukasza 6:30)
 3. upraszać za grzeszników (1 List Jana 5:16)

Dwie rzeczy, skłaniające do przebudzenia:

 1. Obudźcie się i nie grzeszcie! (1 List do Koryntian 15:34)
 2. Obudźcie się do życia (List do Efezjan 5:14)

74 razy bądźcie:

 1. niezwykle radośni (Mateusza 5:12)
 2. pojednani ze swoim bratem (Mateusza 5:24)
 3. doskonali (Mateusza 5:48; 2 Koryntian 13:11)
 4. roztropni jak węże (Mateusza 10:16)
 5. niewinni jak gołębice (Mateusza 10:16)
 6. gotowi na przyjście Chrystusa (Mateusza 24:44; Łukasza 12:40)
 7. zadowoleni ze swoich poborów (Łukasza 3:14)
 8. miłosierni jak Bóg (Łukasza 6:36)
 9. jak wierni słudzy (Łukasza 12:36)
 10. wdzięczni (Kolosan 3:15)
 11. pokojowo usposobieni między sobą (1 Tesaloniczan 5:13)
 12. cierpliwi wobec innych ludzi (1 Tesaloniczan 5:14; 2 Tymoteusza 2:24)
 13. z dala od grzechu (1 Tymoteusza 5:22)
 14. trzeźwego umysłu, mający nadzieję (1 Piotra 1:13)

źródło

Lista będzie sukcesywnie rozbudowywana