Psalm 12 z melodią z Psałterza Genewskiego skomponowany przez Louisa Bourgeoisa w 1542 r. Tekst: Comissão Brasileira de Salmodia.

Salmo 12 (Psalm 12) po portugalsku: muzyka

Salmo 12 (Psalm 12) po portugalsku i polsku

Salmo 12 (Psalm 12) po portugalsku Psalm 12 po polsku (UBG)
(1) Socorro, ͜ ó Deus, pois não há piedosos
Desaparecem todos os fiéis
(2) Falam com falsidade uns aos outros
Bajuladores, falso coração
(1) Ratuj, PANIE, bo już nie ma pobożnego,
zniknęli wierni spośród synów ludzkich.
(2) Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią schlebiającymi wargami i z obłudnym sercem.
(3) Corte ͜ o Senhor os lábios que bajulam
E ͜ a língua que soberbamente diz,
(4) Pois dizem: com a língua venceremos
Nossa ͜ é a boca. Quem é sobre nós?
(3) Niech PAN wytępi wszystkie wargi schlebiające
i język mówiący przechwałki.
(4) Oni mówią: Swoim językiem zwyciężymy,
nasze wargi należą do nas, któż jest naszym panem?
(5) Por causa, ͜ então, da opressão dos pobres
E do necessitado ͜ em sua dor Diz o Senhor: agora ͜ eu me levanto
A quem anseia, sim, eu salvarei
(5) Ze względu na ucisk ubogich
i jęk nędzarzy teraz powstanę – mówi PAN
– zapewnię bezpieczeństwo temu,
na kogo zastawiają sidła.
(6) Pois as palavras do Senhor são puras
Tal prata ͜ em fogo refinada é
Por sete vezes sendo depurada
Puras são as palavras do Senhor.
(6) Słowa PANA to słowa czyste
jak srebro wypróbowane w ziemnym tyglu,
siedmiokrotnie oczyszczone.
(7) Sim, guardarás a nós, Senhor, é certo
E para todo ͜ o sempre livrarás
Sim, desta geração, Senhor, nos guarda
Ó nosso Deus, tu hás de nos livrar
(7) Ty, PANIE, zachowasz ich,
będziesz ich strzegł od tego pokolenia aż na wieki.
(8) Por todo canto andam os perversos
Quando ͜ a vileza exaltada é,
Quando, ͜ entre todos os filhos dos homens,
Sim, a vileza exaltada é
Niegodziwi krążą wokoło,
gdy najpodlejsi z ludzi zostają wywyższeni.

Czytaj także: Psalm 124. „Nasza pomoc jest w imieniu PANA, który stworzył niebo i ziemię” (UBG)