Ewangelia Łukasza 15:11-32 / Przypowieść o Synu Marnotrawnym [chiazm]

Przypowieść o Synu Marnotrawnym – treść

(11) Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.
(12) I powiedział młodszy z nich do ojca: Ojcze,  daj mi część majątku, która na mnie przypada . Podzielił więc majątek między nich.
(13) Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w  dalekie strony  i  roztrwonił tam swój majątek , żyjąc rozpustnie.
(14) A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął  cierpieć niedostatek. 
(15) Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli  tych stron , który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie.
(16) I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie,  ale nikt mu nie dawał. 
(17) Wtedy opamiętał się i powiedział: Iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba,  a ja z głodu ginę. 
(18) Wstanę więc i pójdę do mego ojca, i powiem mu:  Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie; (19) I nie jestem już godny nazywać się twoim synem.  Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników.
(20) Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
(21) I powiedział do niego syn:  Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą; nie jestem już godny nazywać się twoim synem. 
(22) Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi.
(23) Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie;  jedzmy  i radujmy się.
(24)  Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony.  I zaczęli się weselić. 
(25) Tymczasem jego starszy  syn  był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
(26) Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to wszystko znaczy.
(27) A on mu odpowiedział: Twój brat powrócił, a twój ojciec  zabił tłuste cielę , ponieważ odzyskał go zdrowego.
(28) Wtedy rozgniewał się i  nie chciał wejść .  Jego ojciec jednak wyszedł  i namawiał go.
(29) A on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi.
(30) Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami,  zabiłeś dla niego tłuste cielę .
(31) A on mu odpowiedział:  Synu , ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie.
(32) Lecz trzeba było weselić się i radować ,  że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. 


Przypowieść o Synu Marnotrawnym [chiazm]

 Przypowieść o Synu Marnotrawnym [chiazm] 

Ewangelia Łukasza 15:11-16

[A] (12) I powiedział młodszy z nich do ojca: Ojcze,  daj mi część majątku, która na mnie przypada 
[B] (12) Podzielił więc majątek między nich.
[C] (13) Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w  dalekie strony 
[D] (13) i  roztrwonił tam swój majątek , żyjąc rozpustnie.
[E] (14) A gdy wszystko wydał
[D] (14) nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął  cierpieć niedostatek. 
[C] (15) Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli  tych stron 
[B] (15) który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie.

(16) I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie
[A] (16)  ale nikt mu nie dawał. 

Ewangelia Łukasza 15:17-23

[A]
(17) Wtedy opamiętał się i powiedział: Iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba,  a ja z głodu ginę. 
(18) Wstanę więc i pójdę do mego ojca
[B] (18) i powiem mu:  Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie; (19) I nie jestem już godny nazywać się twoim synem . Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników.
(20) Wtedy wstał i poszedł do swego ojca.
(20) A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
[B] (21) I powiedział do niego syn:  Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą; nie jestem już godny nazywać się twoim synem. 
[A](22) Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi.

(23) Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie;  jedzmy  i radujmy się.

Ewangelia Łukasza 15:24-32

[A]   (24) Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. 
[B] (24) I  zaczęli się weselić. 
[C] (25) Tymczasem jego starszy  syn  był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
(26) Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to wszystko znaczy.
[D] (27)on mu odpowiedział: Twój brat powrócił, a twój ojciec  zabił tłuste cielę , ponieważ odzyskał go zdrowego.
[E] (28) Wtedy rozgniewał się
[F] (28)  i  nie chciał wejść 
[F]  (28)  Jego ojciec jednak wyszedł  i namawiał go.
[E] (29) A on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi.
[D] (30) Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami,  zabiłeś dla niego tłuste cielę .
[C] (31) A on mu odpowiedział:  Synu , ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie.
[B] (32) Lecz trzeba było  weselić się i radować 
[A]  (32) że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. 

źródło: chiasmusxchange.com