Ojciec w Biblii – w przypowieści o Synu Marnotrawnym

Ojciec w Biblii - w przypowieści o Synu Marnotrawnym

Ojciec w Biblii – w przypowieści o Synu Marnotrawnym

Figura ojca z przypowieści o synu marnotrawnym (Łukasza 15:11-32) służy do zaprezentowania cech Boga. W radykalny sposób różni się od standardowego wizerunku ojca na starożytnym Bliskim Wschodzie. Dlatego słuchacze przypowieści musieli być nie lada zdziwieni, jak nieszablonowo postąpił Ojciec…

Ojciec w Biblii vs ojciec na starożytnym Bliskim Wschodzie

ojciec na starożytnym Bliskim Wschodzie ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym
zapewne uderzyłby młodszego syna w twarz i wypędziłby go z domu, kiedy ten tak wcześniej poprosiłby o majątek. daje swojemu młodszemu synowi majątek zgodnie z jego prośbą.
zgodnie z żydowskim prawem z I wieku, nie pozwoliłby sprzedać swojemu synowi majątku przed swoją śmiercią. pozwala młodszemu synowi „roztrwonić swój majątek”.
pozostałby w domu, unosząc się dumą, kiedy jego syn powrócił, spodziewając się, że syn zda mu sprawę z haniebnej przeszłości, błagając o wybaczenie. nie zważając na wstyd, wybiega (niczym służący bądź matka) na spotkanie syna i ściska go, całując go, zanim ten zdąży prosić o wybaczenie.
zbiłby starszego syna za publiczne upokorzenie związane z odmową przyjścia na ucztę. pełen pokory wychodzi z domu prosząc starszego syna, aby ten wszedł do środka.
wybuchnąłby gniewem na słowa syna, który zarzuca mu nierówne potraktowanie. nie zwraca uwagi na obraźliwe słowa i dalej prosi syna, aby ten wszedł do środka.

źródło: The Word (lipiec 2022 r.), Sarah Joiner

Czytaj także: Przypowieść o Synu Marnotrawnym [chiazm]. ” Ojciec użalił się i rzucił mu się na szyję”