Papież Leon XIII w encyklice z 1894 r. napisał zagadkowe słowa, które chrześcijanom biblijnie wierzącym kojarzą się jak najgorzej:

– zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmogącego

– czytamy w encyklice Praeclara gratulationis publicae

Oto dłuższy fragment (tłumaczenie za: prawoslawnikatolicy.pl):

Ponieważ jednak zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmocnego, który chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, i teraz Nasz posunięty wiek i gorzkość głębokich trosk popycha Nas do celu, wspólnego każdemu śmiertelnikowi, czujemy się pociągnięci, by iść w ślad za naszym Odkupicielem i Mistrzem Jezusem Chrystusem, który kiedy miał wrócić do nieba, błagał Boga, Swego Ojca w żarliwej modlitwie, by Jego uczniowie i naśladowcy byli jednomyślni i jednego serca: Proszę Cię, … aby wszyscy oni byli jedno, jak Ty, Ojcze jesteś we Mnie a Ja w Tobie, aby byli jedno w Nas.

– pisał papież, który apelował o jedność wiary między Kościołem Rzymskim a Cerkwią Prawosławną.

Zrzut z ekranu z wersji anglojęzycznej:

link do źródła

Warto dodać, że Bóg nigdy nie obiecał, że ludzie mają zajmować Jego miejsce. Dzięki Jezusowi mamy pełne prawo być nazywani Jego dziećmi. ciekaW 2 Liście do Koryntian 6:18 czytamy:

będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący.

Nawet Nasz Pan i Zbawiciel – Jezus Chrystus nie jest nigdzie w Biblii nazwany Bogiem wszechmogącym, tytułem, który Papież przypisał kierowanej przez siebie organizacji…