Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Kaznodziei 7: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Życie i śmierć

Księga Kaznodziei 7:1

Lepsze jest dobre imię niż wyborny olejek, a dzień śmierci niż dzień urodzenia.

Księga Kaznodziei 7:2

Lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela, gdyż w tamtym widzimy koniec każdego człowieka, a człowiek żyjący weźmie to sobie do serca.

Księga Kaznodziei 7:3

Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przez smutek twarzy serce szlachetnieje.

Księga Kaznodziei 7:4

Serce mądrych jest w domu żałoby, ale serce głupich w domu wesela.

Głupie życie a mądrość

Księga Kaznodziei 7:5

Lepiej jest słuchać upomnień mądrego niż pieśni głupców.

Księga Kaznodziei 7:6

Czym bowiem jest trzaskanie cierni pod kotłem, tym jest śmiech głupca. Także i to jest marnością.

Mądrość ludzka w zderzeniu z przeciwnościami

Księga Kaznodziei 7:7

Doprawdy, ucisk doprowadza mądrego do szaleństwa, a dar psuje serce.

Księga Kaznodziei 7:8

Lepsze jest dokończenie sprawy niż jej początek. Lepszy jest człowiek cierpliwego ducha niż człowiek wyniosłego ducha.

Księga Kaznodziei 7:9

Nie bądź w duchu skory do gniewu, gdyż gniew spoczywa w piersi głupich.

Księga Kaznodziei 7:10

Nie mów: Jak to jest, że dawne dni były lepsze niż te obecne? Bo niemądrze byś o to pytał.

Mądrość daje życie

Księga Kaznodziei 7:11

Dobra jest mądrość przy dziedzictwie i jest pożyteczna dla tych, którzy widzą słońce.

Księga Kaznodziei 7:12

Mądrość bowiem jest osłoną, osłoną  też pieniądze; lecz korzyść z poznania jest taka: mądrość daje życie tym, którzy ją mają.

Księga Kaznodziei 7:13

Przypatrz się dziełu Boga. Kto bowiem może wyprostować to, co on krzywym uczynił?

Księga Kaznodziei 7:14

W dniu powodzenia raduj się, a w dniu nieszczęścia rozważaj: Bóg uczynił zarówno jedno, jak i drugie po to, aby człowiek nie dociekł tego, co po nim nastanie.

„Kto boi się Boga uniknie tego wszystkiego”

Księga Kaznodziei 7:15

Wszystko widziałem za swych marnych dni: niejeden sprawiedliwy ginie w swojej sprawiedliwości, a niejeden niegodziwiec żyje długo w swojej niegodziwości.

Księga Kaznodziei 7:16

Nie bądź przesadnie sprawiedliwy ani przesadnie mądry. Czemu miałbyś się sam do zguby prowadzić?

Księga Kaznodziei 7:17

Nie bądź zbyt niegodziwy i nie bądź głupi. Czemu miałbyś umrzeć przed swoim czasem?

Księga Kaznodziei 7:18

Dobrze będzie, jeśli będziesz się tego trzymał, ale i tamtego z rąk nie wypuszczaj. Kto bowiem boi się Boga, uniknie tego wszystkiego.

Nikt nie jest prawdziwie sprawiedliwy

Księga Kaznodziei 7:19

Mądrość daje mądremu więcej siły, niż posiada ją dziesięciu mocarzy, którzy są w mieście.

Księga Kaznodziei 7:20

Doprawdy, nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze i nie grzeszył.

Księga Kaznodziei 7:21

Nie zwracaj też uwagi na wszystkie słowa, które wypowiadają ludzie, byś nie usłyszał, jak ci złorzeczy twój sługa.

Księga Kaznodziei 7:22

Wie bowiem twoje serce, że i ty wielokroć złorzeczyłeś innym.

Mądrość ludzka jest ograniczona

Księga Kaznodziei 7:23

Tego wszystkiego doświadczyłem mądrością i powiedziałem: Będę mądry. Ale mądrość oddaliła się ode mnie.

Księga Kaznodziei 7:24

To, co jest dalekie, i to, co jest bardzo głębokie – któż to może zgłębić?

„Bóg stworzył człowieka prawego, ale oni szukali rozlicznych wymysłów”

Księga Kaznodziei 7:25

Zwróciłem swoje serce ku poznaniu, badaniu i szukaniu mądrości oraz rozeznaniu rzeczy, by poznać niegodziwość głupstwa, głupoty i szaleństwa.

Księga Kaznodziei 7:26

I odkryłem, że bardziej gorzka niż śmierć jest kobieta, której serce jest jak sieć i sidło, a jej ręce jak pęta. Kto się Bogu podoba, uwolni się od niej, ale grzesznik będzie przez nią usidlony.

Księga Kaznodziei 7:27

Oto co odkryłem – mówi Kaznodzieja – badając jedną po drugiej, aby dojść do istoty rzeczy;

Księga Kaznodziei 7:28

Czego jeszcze szuka moja dusza, lecz nie znajduje: Jednego mężczyznę spośród tysiąca znalazłem, ale kobiety spośród wszystkich nie znalazłem.

Księga Kaznodziei 7:29

Oto to tylko odkryłem: Bóg stworzył człowieka prawego, ale oni szukali rozlicznych wymysłów.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj