List Jakuba 5:7-9 [chiazm]

List Jakuba 5:7-9 [chiazm]: treść

List Jakuba 5:7-9

List Jakuba 5:7-9

(7) Toteż, bracia,  okazujcie cierpliwość  aż do obecności Pana.
Oto rolnik czeka na cenny plon ziemi,  okazując co do niego cierpliwość , dopóki nie otrzyma deszczu wczesnego i deszczu późnego.
(8) Wy też  okazujcie cierpliwość ; utwierdźcie swe serca, gdyż obecność Pana się przybliżyła.
(9) Nie wzdychajcie, bracia, jedni nad drugimi, abyście nie zostali osądzeni.
 Oto sędzia stoi przed drzwiami. 

źródło: Przekład Nowego Świata

List Jakuba 5:7-9 [chiazm]: struktura

[A] (7) Toteż, bracia,  okazujcie cierpliwość  aż do obecności Pana.
[B] Oto rolnik czeka na cenny plon ziemi
[C]  okazując co do niego cierpliwość 
[B] dopóki nie otrzyma deszczu wczesnego i deszczu późnego
[A] (8)  Wy też okazujcie cierpliwość;  utwierdźcie swe serca, gdyż obecność Pana się przybliżyła.
(9) Nie wzdychajcie, bracia, jedni nad drugimi, abyście nie zostali osądzeni.
 Oto sędzia stoi przed drzwiami. 

List Jakuba 5:7-9 [chiazm]: komentarz

Tematem krótkiego fragmentu z ostatniego rozdziału Listu Jakuba jest cierpliwość. Trzy kluczowe fragmenty, na których opiera się chiazm, poświęcone są właśnie okazywaniu cierpliwości przy oczekiwaniu na przyjście Pana. Między nimi pojawia się wspierający ukazanie tej cechy przykład: oczekiwanie rolnika na plon ziemi, który wypatruje deszczu. Całość podsumowana jest ostatnim zdaniem tego fragmentu:

Oto sędzia stoi przed drzwiami.

źródło: Chiasmusxchange.com

Zobacz także: List Jakuba 2:17-26 [chiazm]. „Czy nie został usprawiedliwiony z uczynków?”