Która wcześniej została ogłoszona przez Jego proroków w Pismach Świętych

List do Rzymian 1:2 / Przekład Toruński Nowego Przymierza

ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις

List do Rzymian 1:2 / Novum Testamentum Graece 1904

אֲשֶׁר הִבְטִיחַ אֹתָהּ מֵרֹאשׁ עַל־יְדֵי נְבִיאָיו בְּכִתְבֵי הַקֹּדֶשׁ׃

Orthodox Jewish Hebrew Bible

List do Rzymian 1:2 [komentarze]

,,Ogłoszona przez Jego proroków”

W Galacjan 3:8 czytamy:

Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.

Sam Abraham był prorokiem, co stwierdza Rodzaju 20:7. Był on tym, któremu dana została obietnica, a on w nią uwierzył.

Wtedy Abram uwierzył Jahwe, a On poczytał mu to za zasługę [Rodzaju 15:6]

Porównaj: Łukasza 24:26-27 / Dzieje Apostolskie 10:43 / Dzieje Apostolskie 26:6 / Tytusa 1:2 / Rzymian 3:21

,,Pismach Świętych…”

Porównaj: Rzymian 3:2