Ewangelia Jana 1:18 [komentarze]

Ewangelia Jana 1:18 [tłumaczenia]

Biblia Rakowska [1606 r.]:Boga żaden nie widział nigdy: on jednorodzony Syn, będący na łonie Ojcowym, on wyłożył.
Biblia Warszawska: Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.
Uwspółcześniona Biblia GdańskaBoga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.
Przekład Toruński Nowego Przymierza: Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Ten nam
o Nim opowiedział
Przekład NTA: Boga nikt nigdy nie widział; to jedyny Syn, który jest na łonie Ojca, Ten wytłumaczył.
Biblia Bereszit: Boga nigdy nikt nie widział, jedyny w swym rodzaju Syn, będący na łonie Ojca, on dał wyjaśnienie.

Ewangelia Jana 1:18 [oryginał]

Nestle (1904): Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς Θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

Ewangelia Jana 1:18 [przekład dosłowny]

Słowo w języku greckim Transliteracja Tłumaczenie na język polski
Θεὸν Teon Boga
οὐδεὶς oudeis nikt
ἑώρακεν heoraken widział
πώποτε· popote kiedykolwiek
μονογενὴς monogenes jedyny w swoim rodzaju / jednorodzony
υιος (Textus Receptus) / θεος (Nestle/Aland) hyios / teos syn / bóg
ho przedimek
ὢν on będący
εἰς eis w
τὸν ton rodzajnik
κόλπον kolpon piersi / łonie
τοῦ tou rodzajnik
Πατρὸς, Patros Ojca
ἐκεῖνος ekeinos on
ἐξηγήσατο eksegesato wyjaśnił / pouczył / opowiedział

Ewangelia Jana 1:18 [komentarze]

Boga nigdy nikt nie widział – brak rodzajnika przed słowem Bóg

John F. McHugh w swojej pracy "A Critical and Exegetical Commentary" zauważył:

Brak przedimka przed θεόν [Teon - Bóg] wskazuje, że nikt kiedykolwiek (wcześniej) nie widział Boga jako Boga, chociaż mógł być "widziany" pod postacią cieni i figur w Mamre, w płonącym krzaku lub w wizji (Rodzaju 18; Wyjścia 3; Izajasza 6). Oznacza to, że nikt nigdy nie widział i nie poznał Boga w taki sposób, w jaki zna siebie lub innego człowieka (por. Wyjścia 33:18-20).

Z kolei Merrill C. Tenney w publikacji "John: The Expositor's Bible Commentary" (s. 34) zauważył:

Rzeczownik Bóg (teon) nie posiada rodzajnika w tekście greckim, co wskazuje, że autor przedstawia Boga w swej naturze, a nie raczej jako osobę. "Bóstwo" mogłoby być bardziej precyzyjnym przekładem. Znaczenie jest następujące: żaden człowiek nie widział nigdy istoty bóstwa. Bóg jest niewidzialny, nie dlatego, że jest nierzeczywisty, ale dlatego, że fizyczne oczy nie są w stanie go wykryć. Promienie podczerwieni czy ultrafioletowe promienie widma światła są niewidoczne, ponieważ ludzkie oko nie jest wystarczająco czułe, aby je zarejestrować. Jednakże płyty fotograficzne bądź spektroskop mogą uczynić je widocznymi dla nas. Bóstwo jako istota jest podobnie znana jedynie za pośrednictwem środków duchowych, które są w stanie odebrać jego przekaz.

<span class='tooltipsall tooltip_post_id_1037 classtoolTips486'>Ewangelia Jana 1:18</span> [komentarze]

Ewangelia Jana 1:18 [komentarze]