Księga Rodzaju 3:1-3:24 [chiazm]

Struktura: Księga Rodzaju 3:1-3:24 [chiazm]

A: Śmierć i Wygnanie – Rodzaju 3:1-4 oraz Rodzaju 3:23-24
B: Znajomość Dobra i Zła
– Rodzaju 3:5-6 oraz Rodzaju 3:22
C: Ubranie
– Rodzaju 3:7-8 oraz Rodzaju 3:21
D: Mężczyzna
– Rodzaju 3:9-12 oraz Rodzaju 3:17-20
E: Kobieta
– Rodzaju 3:13 oraz Rodzaju 3:16
F: Wąż
– Rodzaju 3:14-15

 A: Śmierć i Wygnanie 
 B: Znajomość Dobra i Zła 
 C: Ubranie 
 D: Mężczyzna  
 E: Kobieta 
 F: Wąż 
 E: Kobieta 
 D: Mężczyzna 
 C: Ubranie 
 B: Znajomość Dobra i Zła 
 A: Śmierć i Wygnanie 

Tabela szczegółowa: Księga Rodzaju 3:1-3:24 [chiazm]

A: Śmierć i Wygnanie
Rodzaju 3:1-4

Czytaj treść
(1) A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które PAN Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? (2) I kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu; (3) Ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: Nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. (4) I wąż powiedział do kobiety: Na pewno nie umrzecie;
B: Znajomość Dobra i Zła
Rodzaju 3:5-6
Czytaj treść
(5) Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło. (6) A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła; dała też swemu mężowi, który był z nią; i on zjadł.
C: Ubranie
Rodzaju 3:7-8
Czytaj treść
(7) I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. (8) Wtedy usłyszeli głos PANA Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. I Adam, i jego żona ukryli się przed obliczem PANA Boga wśród drzew ogrodu.
D: Mężczyzna
Rodzaju 3:9-12
Czytaj treść
(9) I PAN Bóg zawołał na Adama, i zapytał go: Gdzie jesteś? (10) On odpowiedział: Usłyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, i ukryłem się. (11) Bóg zapytał: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? (12) Adam odpowiedział: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi z tego drzewa i zjadłem.
E: Kobieta
Rodzaju 3:13
Czytaj treść
(13) PAN Bóg zapytał kobietę: Co zrobiłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i zjadłam.
F: Wąż
Rodzaju 3:14-15
Czytaj treść
(14) Wtedy PAN Bóg powiedział do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wśród wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się czołgać i proch będziesz jeść po wszystkie dni swego życia. (15) I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę.
E: Kobieta
Rodzaju 3:16
Czytaj treść
(16) A do kobiety powiedział: Wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia, w bólu będziesz rodzić dzieci. Twoje pragnienie będzie ku twemu mężowi, a on będzie nad tobą panować.
D: Mężczyzna
Rodzaju 3:17-20
Czytaj treść
(17) Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia. (18) Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne. (19) W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. (20) I Adam nadał swojej żonie imię Ewa, bo ona była matką wszystkich żyjących.
C: Ubranie
Rodzaju 3:21
Czytaj treść
(21) I PAN Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich.
B: Znajomość Dobra i Zła
Rodzaju 3:22
Czytaj treść
(22) Wtedy PAN Bóg powiedział: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki.
A: Śmierć i Wygnanie
Rodzaju 3:23-24
Czytaj treść
(23) PAN Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. (24) Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czytaj także: Księga Rodzaju 17:10 [komentarze]. Biblia po raz pierwszy o obrzezaniu

chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii

źródło: Patterns of Life

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License