Zobacz także: inne rozdziały Księgi Rodzaju

Księga Rodzaju 15: tekst

Zawarcie przymierza z Abrahamem

Księga Rodzaju 15:1

Po tych wydarzeniach słowo PANA doszło do Abrama  w widzeniu :  Nie bój się , Abramie. Ja jestem  twoją tarczą  i  twoją  niezmiernie obfitą nagrodą.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 w widzeniu  Rodzaju 46:2; Liczb 12:6; 1 Samuela 9:9; Ezechiela 1:1; Ezechiela 3:4; Ezechiela 11:24; Daniela 10:1-16; Dzieje 10:10-17; Dzieje 10:22; Hebrajczyków 1:1
 Nie bój się  Rodzaju 15:14-16; Rodzaju 26:24; Rodzaju 46:3; Wyjścia 14:13; Powtórzonego Prawa 31:6; 1 Kronik 28:20; Psalm 27:1; Izajasza 35:4; Izajasza 41:10; Izajasza 41:14; Izajasza 43:1,5; Izajasza 44:2,8; Izajasza 51:12; Daniela 10:12; Mateusza 8:26; Mateusza 10:28-31; Mateusza 28:5; Łukasza 1:13,30; Łukasza 12:32; Objawienia 1:17
 twoją tarczą  Powtórzonego Prawa 33:29; Psalm 3:3; Psalm 5:12; Psalm 18:2; Psalm 84:9,11; Psalm 91:4; Psalm 119:114; Przysłów 30:5
 twoją  Powtórzonego Prawa 33:26-29; Rut 2:12; Psalm 16:5-6; Psalm 58:11; Psalm 142:5; Przysłów 11:18; Lamentacji 3:24; 1 Koryntian 3:22; Hebrajczyków 13:5,6; Objawienia 21:3-4

Księga Rodzaju 15:2

I Abram powiedział: Panie BOŻE, co mi dasz , skoro ja jestem  bezdzietny , a  szafarzem  mego domu jest ten Damasceńczyk Eliezer?

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 co mi dasz  Rodzaju 12:1-3
 bezdzietny  Rodzaju 25:21; Rodzaju 30:1,2; 1 Samuela 1:11; Psalm 127:3; Przysłów 13:12; Izajasza 56:5; Dzieje 7:5
 szafarzem  Rodzaju 24:2,10; Rodzaju 39:4-6,9; Rodzaju 43:19; Rodzaju 44:1; Przysłów 17:2

Księga Rodzaju 15:3

Abram dodał:  Oto  nie dałeś mi potomka, a sługa  urodzony  w moim domu będzie moim dziedzicem.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Oto  Rodzaju 12:2; Rodzaju 13:16; Przysłów 13:12; Jeremiasza 12:1; Hebrajczyków 10:35-36
 urodzony  Rodzaju 14:14; Przysłów 29:21; Przysłów 30:23; Kaznodziei 2:7
Przekład interlinearny

Księga Rodzaju 15:3: przekład interlinearny

I powiedział Awram: oto nie dałeś mi potomka i tak oto mój domownik będzie moim dziedzicem.

זָ֑רַע נָתַ֖תָּה לֹ֥א לִ֔י הֵ֣ן אַבְרָ֔ם וַיֹּ֣אמֶר
zāraʿ nāṯattâ lōʾ hēn ʾaḇrām wajjōʾmer
potomka dałeś nie mnie Oto Awram i powiedział
אֹתִֽי יֹורֵ֥שׁ בֵּיתִ֖י בֶן־ וְהִנֵּ֥ה
ʾōṯî yôrēš bêṯî ḇen- wǝhinnê
mnie dziedzicem mojego domu syn i oto

Księga Rodzaju 15:4

A oto dotarło do niego słowo PANA: Nie on będzie twoim dziedzicem, lecz ten, który  wyjdzie  z twego wnętrza, będzie twoim dziedzicem.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 wyjdzie  Rodzaju 17:16; Rodzaju 21:12; 2 Samuela 7:12; 2 Samuela 16:11; 2 Kronik 32:21; Filemona 1:12

Księga Rodzaju 15:5

Potem wyprowadził go na dwór i powiedział: Spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć; i powiedział mu: Takie będzie twoje potomstwo

Księga Rodzaju 15:6

I uwierzył PANU, i poczytano mu to za sprawiedliwość.

Przekład interlinearny
Księga Rodzaju 15:6: hebrajski 
וְהֶאֱמִן בַּיהוָה וַיַּחְשְׁבֶהָ לֹּו צְדָקָה׃
tekst: Kodeks Leningradzki [B19A]

Księga Rodzaju 15:6: przekład interlinearny

צְדָקָה לֹּו וַיַּחְשְׁבֶהָ בַּיהוָה וְהֶאֱמִן
ṣǝḏākâ wajjaḥšǝḇehā ba-jhwh wǝheʾĕmin
sprawiedliwość mu a on poczytał w JHWH i uwierzył
H6666 H2803 H3068 H539

Księga Rodzaju 15:7

Potem powiedział do niego: Ja jestem PANEM, który cię wyprowadził z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie.

Księga Rodzaju 15:8

Abram zapytał: Panie BOŻE, po czym poznam, że ją odziedziczę?

Księga Rodzaju 15:9

I odpowiedział mu: Weź dla mnie trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a także synogarlicę i pisklę gołębia.

Księga Rodzaju 15:10

Wziął więc to wszystko i rozciął na połowy; a jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał.

Księga Rodzaju 15:11

Kiedy zleciało się ptactwo do tej padliny, Abram je odganiał.

Księga Rodzaju 15

Księga Rodzaju 15

Księga Rodzaju 15:12

Gdy słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama i oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego.

Księga Rodzaju 15:13

PAN powiedział do Abrama: Wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i wezmą je w niewolę, i będzie uciskane przez czterysta lat.

Księga Rodzaju 15:14

A ja osądzę ten naród, któremu będą służyć; a potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem.

Księga Rodzaju 15:15

Ale ty odejdziesz w pokoju do twoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości.

Przekład interlinearny
Księga Rodzaju 15:15: hebrajski
וְאַתָּה תָּבֹוא אֶל־אֲבֹתֶיךָ בְּשָׁלֹום תִּקָּבֵר
 בְּשֵׂיבָה טֹובָה׃
tekst: Kodeks Leningradzki [B19A

Księga Rodzaju 15:15: przekład interlinearny

 טֹובָה׃ בְּשֵׂיבָה ׃ תִּקָּבֵר בְּשָׁלֹום  אֲבֹתֶיךָ  אֶל תָּבֹוא  וְאַתָּה 
ṭôḇâ bǝśêḇâ tikkāḇēr bǝšālôm ʾăḇōṯêḵā ʾel tāḇôʾ wǝʾattâ
dobrej w starości będziesz pogrzebany w pokoju twoich ojców do pójdziesz a ty
H2896 H7872 H6912 H7965 H1 H413 H935 H859

Księga Rodzaju 15:16

A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów.

Księga Rodzaju 15:17

(17) Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i ognista pochodnia, która przechodziła między tymi połowami zwierząt.

Księga Rodzaju 15:18

(18) W tym właśnie dniu PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat;

Księga Rodzaju 15:19

(19) Kenitów, Kenizytów i Kadmonitów;

Księga Rodzaju 15:20

(20) Chetytów, Peryzzytów i Refaitów;

Księga Rodzaju 15:21

Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj