Zobacz spis treści Księgi Rodzaju

Księga Rodzaju 13: tekst

Drogi Abrama i Lota się rozchodzą

Księga Rodzaju 13:1

Tak więc Abram wyszedł z Egiptu, on i jego żona, i wszystko, co miał, i Lot z nim, i udali się ku południu.

Księga Rodzaju 13:2

A Abram był bardzo bogaty w bydło, srebro i złoto.

Księga Rodzaju 13:3

I szedł, robiąc postoje, od południa aż do Betel, do tego miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betel a Aj;

Księga Rodzaju 13:4

Do miejsca, gdzie poprzednio zbudował ołtarz.
Tam wezwał Abram imienia PANA.

Księga Rodzaju 13:5

Lot, który szedł z Abramem, również miał owce, woły i namioty.

Księga Rodzaju 13:6

Lot, który szedł z Abramem, również miał owce, woły i namioty.

Księga Rodzaju 13:7

I wynikła sprzeczka między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota.
Kananejczycy i Peryzzyci mieszkali wówczas na tej ziemi.

Księga Rodzaju 13

Księga Rodzaju 13

Księga Rodzaju 13:8

Abram powiedział więc do Lota: Proszę, niech nie będzie sporu między mną a tobą, także między moimi pasterzami a twoimi pasterzami, bo jesteśmy braćmi.

Księga Rodzaju 13:9

Czyż cała ziemia nie stoi przed tobą? Odłącz się, proszę, ode mnie.
Jeśli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo.

Księga Rodzaju 13:10

Wtedy Lot podniósł swe oczy i zobaczył, że cała równina nad Jordanem była dobrze nawodniona – zanim PAN zniszczył Sodomę i Gomorę – jak ogród PANA, jak ziemia Egiptu, aż do Zoar.

Księga Rodzaju 13:11

Lot wybrał więc sobie całą tę równinę nad Jordanem i udał się na wschód.
I rozłączyli się bracia jeden od drugiego.

Księga Rodzaju 13:12

Abram mieszkał w ziemi Kanaan, a Lot mieszkał w miastach tej równiny i rozbił swój namiot aż do Sodomy.

Księga Rodzaju 13:13

Ale mężczyźni Sodomy byli źli i wielkimi grzesznikami przed PANEM.

Księga Rodzaju 13:14

 I PAN powiedział do Abrama, gdy Lot już odłączył się od niego: Podnieś teraz swe oczy i spójrz z miejsca, na którym teraz jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód.

Księga Rodzaju 13:15

Bo całą ziemię, którą widzisz, dam tobie i twemu potomstwu na wieki.

Księga Rodzaju 13:16

I rozmnożę twoje potomstwo jak proch ziemi, tak że jeśli ktoś będzie mógł zliczyć proch ziemi, to również twoje potomstwo będzie policzone.

Księga Rodzaju 13:17

Wstań i przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo dam ci ją.

Księga Rodzaju 13:18

Abram zwinął więc namiot, przyszedł i mieszkał na równinach Mamre, które  w Hebronie, i tam zbudował ołtarz dla PANA.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj