Abram powiedział do Lota: „Nie spierajmy się między sobą i nasi pasterze niech się nie spierają. Przecież jesteśmy braćmi.

Biblia Paulistów

Księga Rodzaju 13:8 [komentarze]

,,Przecież jesteśmy braćmi…”

To był dominujący czynnik, który miał kierować i wywierać wpływ na wszystkie związki między Abrahamem i Lotem. W porównaniu z tym nic innego nie miało znaczenia. W obliczu tej nadrzędnej więzi braterstwa wszystko inne stawało się nieważne. Abraham i Lot byli bliskimi krewnymi; przebyli razem tysiące kilometrów; wspólnie musieli stawiać człowa wrogości w nowej ziemi i szczególnym niebezpieczeństwom w Egipcie. A teraz mieli się kłócić o coś, co zostało dane jedynie dzięki błogosławieństwu Bożemu?

Jesteśmy braćmi! Tysiąc razy od czasów od Abrahama i kolejny tysiąc razy od momentu, kiedy Bóg wzbudził wiarę Abrahama w tych ostatnich dniach, ludzie stali się ślepi na tę prawdę i wiążące się z tym głębokie wieczne zobowiązania. Wiele kłótni o przyziemne drobiazgi i liczne kłótnie o prawdy duchowe o praktycznie żadnym znaczeniu to brutalna rzeczywistość w domach i kościołach.

Harry Whittaker / ,, Abraham – Father of the Faithful” (strony 30 i 31)