Księga Liczb 25:11-13 [chiazm]

Księga Liczb 25:11-13 [chiazm]: treść

(11) Pinchas, syn Eleazara a wnuk kapłana Aarona, [A] odwrócił moje zagniewanie od synów Izraela,  [B] uniósłszy się żarliwością o moją cześć  wśród nich.
Nie wygładziłem więc doszczętnie synów Izraela w porywie swego gniewu.
(12) Dlatego powiedz [mu], że zawieram z nim  [C] moje przymierze pokoju .
(13) Dla niego i dla jego przyszłego potomstwa będzie ono  [C] przymierzem wiecznego kapłaństwa , gdyż  [B] okazał żarliwość wobec swego Boga  i [A] złożył zadośćuczynienie za synów Izraela.

źródło: Biblia Poznańska

Czytaj także: Księga Liczb 25. "A lud jadł i oddawał pokłon ich bogom" (UBG)

Księga Liczb 25:11-13 [chiazm]: struktura

(11) Pinchas, syn Eleazara a wnuk kapłana Aarona, odwrócił moje zagniewanie od synów Izraela
(11)  uniósłszy się żarliwością o moją cześć  wśród nich.
Nie wygładziłem więc doszczętnie synów Izraela w porywie swego gniewu.
(12) Dlatego powiedz [mu], że zawieram z nim  moje przymierze pokoju .
(13) Dla niego i dla jego przyszłego potomstwa będzie ono  przymierzem wiecznego kapłaństwa 
(13) gdyż  okazał żarliwość wobec swego Boga 
(13) i złożył zadośćuczynienie za synów Izraela.

źródło: Nicholas White / ChiasmusXchange.com