2 Księga Królewska 17:32-41 [chiazm]

2 Księga Królewska 17:32-41 [chiazm]: treść

2 Księga Królewska 17:32-41 [chiazm]

2 Księga Królewska 17:32-41 [chiazm]

(32) Tak więc  bali się PANA  i ustanowili spośród siebie kapłanów wyżyn, którzy składali dla nich ofiary w domach wyżyn.

(33)  Bali się PANA  i  służyli swoim bogom  według zwyczajów tych narodów, skąd zostali uprowadzeni.

(34) Aż do tego dnia postępują według  dawnych zwyczajów. .
 Nie boją się PANA  i nie czynią według jego  ustaw ,  nakazów ,  prawa i  przykazania , które PAN nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael.

(35) PAN zawarł też z nimi  przymierze i rozkazał im: Nie bójcie się obcych bogów, nie kłaniajcie się im, nie służcie im ani nie składajcie im ofiar;

(36) Lecz PANA, który was wyprowadził z ziemi Egiptu wielką mocą i wyciągniętym ramieniem, jego się bójcie, jemu oddawajcie pokłon i jemu składajcie ofiary.

(37) Przestrzegajcie także ustaw, nakazów, prawa  i  przykazań , które wam napisał, i wypełniajcie je po wszystkie dni, a nie bójcie się innych bogów.

(38) Nie zapominajcie o  przymierzu , które zawarłem z wami, i nie bójcie się innych bogów.

(39) Ale  PANA, waszego Boga, bójcie się , a on was wybawi z ręki wszystkich waszych wrogów.

(40) Lecz oni nie usłuchali, ale postępowali według  dawnych zwyczajów. .

(41) Te narody więc bały się PANA  i  służyły swoim rytym bożkom , zarówno ich dzieci, jak i dzieci ich dzieci.
Jak czynili ich ojcowie, tak i oni czynią aż do dziś.

źródło: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

2 Księga Królewska 17:32-41 [chiazm]: struktura

[A] (32) Tak więc  bali się PANA  i ustanowili spośród siebie kapłanów wyżyn, którzy składali dla nich ofiary w domach wyżyn.
(33)  Bali się PANA  i  służyli swoim bogom  według zwyczajów tych narodów, skąd zostali uprowadzeni.
[B] (34) Aż do tego dnia postępują według  dawnych zwyczajów .
[C]  Nie boją się PANA 
[D] i nie czynią według jego  ustaw ,  nakazów ,  prawa i  przykazania , które PAN nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael.
(35) PAN zawarł też z nimi  przymierze i rozkazał im: Nie bójcie się obcych bogów, nie kłaniajcie się im, nie służcie im ani nie składajcie im ofiar;
[E] (36) Lecz PANA, który was wyprowadził z ziemi Egiptu wielką mocą i wyciągniętym ramieniem, jego się bójcie, jemu oddawajcie pokłon i jemu składajcie ofiary.
[D] (37) Przestrzegajcie także ustaw, nakazów, prawa  i  przykazań , które wam napisał, i wypełniajcie je po wszystkie dni, a nie bójcie się innych bogów.
(38) Nie zapominajcie o  przymierzu , które zawarłem z wami, i nie bójcie się innych bogów.
[C] (39) Ale  PANA, waszego Boga, bójcie się , a on was wybawi z ręki wszystkich waszych wrogów.
[B] (40) Lecz oni nie usłuchali, ale postępowali według  dawnych zwyczajów. 
[A] (41) Te narody więc bały się PANA  i  służyły swoim rytym bożkom , zarówno ich dzieci, jak i dzieci ich dzieci.
Jak czynili ich ojcowie, tak i oni czynią aż do dziś.

2 Księga Królewska 17:32-41 [chiazm]: komentarz

Problemem ludności Samarii było bałwochwalstwo. Stąd główna informacja spośród kolejnych dziesięciu wersetów, na którą wskazuje chiazm, brzmi: jedynie JHWH jest godny czci. Tylko on zasługuje na składanie mu ofiar za to, co uczynił, to Jego należy się bać, w przeciwieństwie do bożyszczy, które czczono na wzgórzach. Autor zestawia dwa przeciwstawne elementy: tradycję (narody postępuję według dawnych zwyczajów) i przymierze (ratyfikowane przez Boga, w skład którego wchodzą przykazania i nakazy). Bóg nie aprobuje tradycji, której jedynym potwierdzeniem jest wiara przodków, ale kieruje lud do Siebie, Jedynego Prawdziwego Boga.

Podobieństwo kolejnych elementów chiazmu nie pozostawia wątpliwości, że autor Księgi celowo posługuje się tą strukturą literacką, korzystając nie tylko z podobieństwa tematycznego, ale z tym samych wyrazów w odpowiednich fragmentach tekstu.

źródło: chiasmusxchange.com

Czytaj także: Księga Wyjścia 15:11 [komentarze]. Czy oprócz JHWH autorzy Biblii wierzyli w innych bogów?