Księga Rodzaju 9:1-17 [chiazm]

Struktura: Księga Rodzaju 9:1-17 [chiazm]

A: Ciało – Rodzaju 9:1-7 oraz Rodzaju 9:17
B: Przymierze ze wszelkim stworzeniem – Rodzaju 9:8-10 oraz Rodzaju 9:16
C: Nigdy więcej przez wodę – Rodzaju 9:11 oraz Rodzaju 9:14-15
D: Znak Przymierza – Rodzaju 9:12 oraz Rodzaju 9:13

 A: Ciało 
 B: Przymierze ze wszelkim stworzeniem 
 C: Nigdy więcej przez wodę 
 D: Znak Przymierza 
 D: Znak Przymierza 
 C: Nigdy więcej przez wodę 
 B: Przymierze ze wszelkim stworzeniem 
 A: Ciało 
Księga Rodzaju 9:1-17 [chiazm]. Przymierze z Noem

Księga Rodzaju 9:1-17 [chiazm]. Przymierze z Noem

Tabela szczegółowa: Księga Rodzaju 9:1-17 [chiazm]

A: Ciało
Rodzaju 9:1-7
Czytaj treść
(1) I Bóg błogosławił Noego i jego synów, i powiedział im: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię.
(2) A strach i lęk przed wami będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi, nad wszelkim ptactwem nieba, nad wszystkim, co się porusza na ziemi, i nad wszelkimi rybami morza; oddane są w wasze ręce.
(3) Wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem, podobnie jak rośliny zielone, daję wam to wszystko.
(4) Lecz nie będziecie jeść mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią.
(5) A ja będę żądał waszej krwi, to jest waszego życia; od każdego zwierzęcia będę jej żądał, jak i od ręki człowieka; od ręki każdego brata jego będę żądał życia człowieka.
(6) Kto przeleje krew człowieka, przez człowieka będzie przelana jego krew, bo na obraz Boga człowiek został stworzony.
(7) Wy zaś bądźcie płodni i rozmnażajcie się; rozradzajcie się na ziemi i rozmnażajcie się na niej.
B: Przymierze ze wszelkim stworzeniem
Rodzaju 9:8-10
Czytaj treść
(8) Potem Bóg powiedział do Noego i do jego synów z nim:
(9) A ja, oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was;
(10) I z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem, bydłem oraz z wszelkim zwierzęciem ziemi, które jest z wami, od wszystkich, które wyszły z arki, aż do każdego zwierzęcia ziemi.
C: Nigdy więcej przez wodę
Rodzaju 9:11
Czytaj treść
(11) Ustanowię moje przymierze z wami. Nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć ziemię.
D: Znak Przymierza
Rodzaju 9:12
Czytaj treść
(12) (12) I Bóg powiedział: To jest znak przymierza, które ja ustanawiam między mną a wami i między wszelką żywą istotą, która jest z wami, na wieczne pokolenia.
D: Znak Przymierza
Rodzaju 9:13
Czytaj treść
(13) Kładę na obłoku mój łuk, który będzie na znak przymierza między mną a ziemią.
C: Nigdy więcej przez wodę
Rodzaju 9:14-15
Czytaj treść
(14) I stanie się, gdy wzbudzę obłok nad ziemią, że ukaże się łuk na obłoku; (15) I wspomnę na moje przymierze, które jest między mną a wami oraz wszelką żywą istotą cielesną. Nie będzie już więcej wód potopu, który miałby zniszczyć wszelkie ciało.
B: Przymierze ze wszelkim stworzeniem
Rodzaju 9:16
Czytaj treść
(16) Będzie więc ten łuk na obłoku i spojrzę na niego, aby przypomnieć sobie wieczne przymierze między Bogiem a wszelką żywą istotą cielesną, która jest na ziemi.
A: Ciało
Rodzaju 9:17
Czytaj treść
(17)  I Bóg powiedział do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi.

Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czytaj więcej: Księga Rodzaju 2:18 [komentarze]. Prorocza zapowiedź Chrystusa i eklezji

chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii

źródło: Patterns of Life

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License