Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Izajasza 8: tekst

Nadchodząca inwazja ze strony Asyrii; znak dla proroka

Księga Izajasza 8:1

I PAN powiedział do mnie: Weź sobie wielką księgę i napisz w niej ludzkim pismem: Maherszalalchaszbaz.

Księga Izajasza 8:2

Wziąłem sobie wtedy za wiernych świadków Uriasza, kapłana, i Zachariasza, syna Jeberechiasza.

Księga Izajasza 8:3

Potem zbliżyłem się do prorokini, a ona poczęła i urodziła syna. I PAN powiedział do mnie: Nazwij go: Maherszalalchaszbaz.

Księga Izajasza 8:4

Zanim bowiem to dziecko nauczy się wołać: Mój ojcze i moja matko, bogactwa Damaszku i łupy Samarii zostaną wywiezione przed króla Asyrii.

Wody Siloe i wody Eufratu

Księga Izajasza 8:5

Ponadto PAN powiedział do mnie:

Księga Izajasza 8:6

Ponieważ ten lud wzgardził wodami Siloe, które płyną łagodnie, a chlubi się Resinem i synem Remaliasza;

Księga Izajasza 8:7

Oto Pan sprowadzi na niego wody rzeki, gwałtowne i obfite – króla Asyrii i całą jego chwałę. Wystąpi ze wszystkich swoich strumieni i wyleje ze wszystkich swoich brzegów.

Księga Izajasza 8:8

Wedrze się do Judy, zaleje i rozejdzie się, aż dosięgnie szyi; a jego rozpostarte skrzydła napełnią szerokość twojej ziemi, Emmanuelu!

Księga Izajasza 8:9

Zbierajcie się, ludy, a zostaniecie zgniecione, nakłońcie ucha, wszyscy z dalekich ziem: Przepaszcie się, a zostaniecie zmiażdżeni; przepaszcie się, a zostaniecie zmiażdżeni.

Księga Izajasza 8:10

Obmyślajcie plan, a będzie udaremniony; wypowiedzcie słowo, a nie ostoi się, bo Bóg jest z nami.

Bojaźń Boga

Księga Izajasza 8:11

Tak bowiem PAN powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę, i przestrzegł mnie, abym nie kroczył drogą tego ludu:

Księga Izajasza 8:12

Nie mówcie: sprzysiężenie, kiedy ten lud mówi: sprzysiężenie; nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie lękajcie.

Księga Izajasza 8:13

PANA zastępów – jego uświęcajcie; niech on będzie waszą bojaźnią i on waszą trwogą.

Księga Izajasza 8:14

On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy.

Przekład interlinearny
Księga Izajasza 8:14: hebrajski 
וְהָיָה לְמִקְדָּשׁ וּלְאֶבֶן נֶגֶף וּלְצוּר מִכְשֹׁול 
לִשְׁנֵי בָתֵּי יִשְׂרָאֵל לְפַח וּלְמֹוקֵשׁ לְיֹושֵׁב 
יְרוּשָׁלִָם׃

tekst: Kodeks Leningradzki [B19A]
Księga Izajasza 8:14: przekład interlinearny
לִשְׁנֵי  מִכְשֹׁול  וּלְצוּר  נֶגֶף  וּלְאֶבֶן  לְמִקְדָּשׁ  וְהָיָה 
lišnê miḵšôl ûlǝṣûr neg̱ep̱ ûlǝʾeḇen lǝmikdāš wǝhājâ
dla dwóch obrazy i skałą potknięcia ale jak kamień jak świątynia i będzie
H8147 H4383 H6697 H5063 H68 H4720 H1961
יְרוּשָׁלִָם לְיֹושֵׁב  וּלְמֹוקֵשׁ  לְפַח  יִשְׂרָאֵל  בָתֵּי 
jǝrûšālāim lǝjôšēḇ ûlǝmôkēš lǝp̱aḥ jiśrāʾēl ḇāttê
Jeruzalem dla mieszkańców i sidło jak pułapka Izraela domów
H3389 H3427 H4170 H6341 H3478 H1004

Księga Izajasza 8:15

I wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije, będą usidleni i pojmani.

Lud w ciemnościach

Księga Izajasza 8:16

Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj prawo wśród moich uczniów.

Księga Izajasza 8:17

I będę czekał na PANA, który ukrył swoje oblicze przed domem Jakuba, i będę go oczekiwać.

Księga Izajasza 8:18

Oto ja i dzieci, które PAN mi dał, jesteśmy znakami i cudami w Izraelu od PANA zastępów, który mieszka na górze Syjon.

Księga Izajasza 8:19

A gdy będą wam mówić: Radźcie się czarowników i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą, powiedzcie: Czyż lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?

Księga Izajasza 8:20

Do prawa i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości.

Księga Izajasza 8:21

A będą się tułali po ziemi, uciskani i wygłodzeni; a cierpiąc głód, będą się złościć i złorzeczyć swemu królowi oraz swemu Bogu, spoglądając ku górze.

Księga Izajasza 8:22

I spojrzą na ziemię, a oto ucisk i ciemność, mrok i cierpienie, i będą zapędzeni w ciemności.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj