Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Izajasza 10: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Biada przywódcom Izraela

Księga Izajasza 10:1

Biada tym, którzy wydają niesprawiedliwe ustawy, i tym, którzy wypisują dekrety ucisku;

Księga Izajasza 10:2

Aby odepchnąć ubogiego od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli ograbiać sieroty.

Księga Izajasza 10:3

A co uczynicie w dniu nawiedzenia i spustoszenia, który przyjdzie z daleka? Do kogo będziecie uciekać się o pomoc? I gdzie zostawicie swoją chwałę?

Księga Izajasza 10:4

Beze mnie skulą się wśród więźniów, upadną wśród zabitych.
Mimo tego wszystkiego jego gniew nie ustał, ale jego ręka jest jeszcze wyciągnięta.

Sąd nad pyszną Asyrią

Księga Izajasza 10:5

Ach, Asyryjczyk, rózga mego gniewu; w jego ręku jest kij mojego oburzenia.

Księga Izajasza 10:6

Wyślę go przeciw obłudnemu narodowi, przeciw ludowi mojego gniewu przykażę mu, aby zebrał łup i zdobycz, aby zdeptał go, jak błoto na ulicach.

Księga Izajasza 10:7

Lecz on nie tak będzie mniemał i jego serce nie będzie tak myślało, ponieważ w swoim sercu umyślił wytracić i wytępić niemało narodów.

Księga Izajasza 10:8

Mówi bowiem: Czyż moi książęta nie są królami?

Księga Izajasza 10:9

Czy Kalno nie jest jak Karkemisz? Czy Chamat nie jest jak Arpad? Czy Samaria nie jest jak Damaszek?

Księga Izajasza 10:10

Jak moja ręka dosięgła królestw bożków, chociaż ich bożki przewyższały te w Jerozolimie i Samarii;

Księga Izajasza 10:11

Czyż nie uczynię z Jerozolimą i jej bożkami tak, jak uczyniłem z Samarią i jej bożkami?

Księga Izajasza 10:12

I stanie się, że gdy Pan dokona całego swojego dzieła nad górą Syjonu i nad Jerozolimą, ukarzę owoc wyniosłego serca króla Asyrii i pychę jego zuchwałych oczu.

Księga Izajasza 10:13

Mówi bowiem: Dokonałem tego mocą swojej ręki i własną mądrością, bo jestem mądry.
Zniosłem granice narodów, zabrałem ich skarby i powaliłem mieszkańców jak mocarz.

Księga Izajasza 10:14

Moja ręka sięgnęła po bogactwo narodów jak do gniazda.
A jak się zbiera porzucone jajka, tak ja zgarnąłem całą ziemię; i nikt nawet skrzydłem nie poruszył, nie otworzył dzioba ani nie pisnął.

Księga Izajasza 10:15

Czy chełpi się siekiera wobec tego, który nią rąbie? Czy wynosi się piła nad tego, który nią piłuje? Jak gdyby rózga wywijała tym, który ją podnosi, jak gdyby kij podnosił się, jakby nie był drewnem.

Księga Izajasza 10:16

Dlatego Pan, PAN zastępów, ześle wycieńczenie na jego opasłych, a pod jego chwałą rozpali ogień, jakby płonący ogień.

Księga Izajasza 10:17

A Światłość Izraela będzie ogniem, a jego Święty – płomieniem, który spali i strawi jego ciernie i osty w jednym dniu.

Księga Izajasza 10:18

Strawi także wspaniałość jego lasu i urodzajnych pól, od duszy aż do ciała, i stanie się tak jak wtedy, gdy chorąży ucieka ze strachu.

Księga Izajasza 10:19

A pozostałych drzew jego lasu będzie tak niewiele, że nawet dziecko będzie mogło je spisać.

Przekład interlinearny
Księga Izajasza 10:19: hebrajski
וּשְׁאָר עֵץ יַעְרֹו מִסְפָּר יִהְיוּ וְנַעַר יִכְתְּבֵם׃
פ
tekst: Kodeks Leningradzki [B19A]

Księga Izajasza 10:19: przekład interlinearny

פ יִכְתְּבֵם וְנַעַר יִהְיוּ מִסְפָּר יַעְרֹו עֵץ וּשְׁאָר
jiḵtǝḇēm wǝnaʿar jihjû mispār jaʿrô ʿēṣ ûšǝʾār
napisze je że dziecko będzie liczba jego lasu drzewa a reszta
H3789 H5288 H1961 H4557 H3293 H6086 H7605

Resztka Izraela powróci

Księga Izajasza 10:20

I w tym dniu stanie się, że resztka Izraela i ci, którzy ocaleli z domu Jakuba, nie będą już polegać na tym, który ich bije, lecz będą prawdziwie polegać na PANU, Świętym Izraela.

Księga Izajasza 10:21

Resztka zawróci, resztka Jakuba, do Boga mocnego.

Księga Izajasza 10:22

Bo choćby twój lud, Izraelu, był jak piasek morski, tylko resztka z niego powróci.
Postanowione wytracenie będzie opływało w sprawiedliwość.

Księga Izajasza 10:23

Pan BÓG zastępów dokona bowiem postanowionego wytracenia pośród całej tej ziemi.

Księga Izajasza 10:24

Dlatego tak mówi Pan BÓG zastępów: Mój ludu, który mieszkasz na Syjonie, nie bój się Asyryjczyka.
Uderzy cię rózgą i swą laskę podniesie na ciebie, tak jak Egipt.

Księga Izajasza 10:25

Jeszcze chwila bowiem, a skończy się mój gniew i moja zapalczywość – ku ich zniszczeniu.

Księga Izajasza 10:26

I PAN zastępów wzbudzi bicz na niego, jak podczas porażki Midianitów przy skale Oreba, i podniesie swą laskę tak, jak ją podniósł nad morzem, w Egipcie.

Księga Izajasza 10:27

I stanie się w tym dniu, że jego brzemię zostanie zdjęte z twoich ramion i jego jarzmo z twojej szyi, a to jarzmo zostanie zniszczone z powodu namaszczenia.

Księga Izajasza 10:28

Przybył do Ajjat, przeszedł przez Migron, w Mikmas zostawił swój oręż.

Księga Izajasza 10:29

Przeszyli przełęcz, w Geba zanocowali; zlękła się Rama, uciekła Gibea Saula.

Księga Izajasza 10:30

Podnieś swój głos, córko Gallim! Niech słyszą w Laisz, biedny Anatot!

Księga Izajasza 10:31

Madmena ustąpiła, mieszkańcy Gabim szykują się do ucieczki.

Księga Izajasza 10:32

Jeszcze przez dzień zostanie w Nob, potrząśnie swoją ręką przeciwko córce Syjonu, wzgórzu Jerozolimy.

Księga Izajasza 10:33

Oto Pan, PAN zastępów odetnie latorośle gwałtownie.
Wznoszące się wysoko zostaną ścięte, a wyniosłe będą poniżone.

Księga Izajasza 10:34

Wytnie także gęstwiny lasu siekierą, a Liban upadnie od wielmożnego.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj