Dlaczego cztery Ewangelie

okno w kościele parafialnym Chicheley / Lawrence OP (CC BY-NC 2.0) / artykuł: Dlaczego cztery Ewangelie: interpretacje

okno w kościele parafialnym Chicheley / Lawrence OP (CC BY-NC 2.0) / artykuł: Dlaczego cztery Ewangelie: interpretacje

W poniższym artykule będziemy prezentowali różne interpretacje tłumaczące obecność akurat czterech Ewangelii w Piśmie Świętym.

Dlaczego cztery Ewangelie: Wiktoryn z Patawii (III wiek)

Spójrz, przed tronem Bożym są cztery żywe stworzenia, cztery Ewangelie, cztery rzeki płynące w Raju.

(...) Cztery żywe stworzenia to cztery Ewangelie.... Lewa odnosi się do Ew. Marka, w której słychać głos lwa ryczącego na pustyni. W postaci człowieka Mateusz stara się nam ogłosić genealogię Marii, z której Chrystus przyjął ciało... Dlatego w jego obwieszczeniu przedstawiony jest obraz człowieka. Łukasz, opowiadając o kapłaństwie Zachariasza, który składa ofiarę za lud... nosi podobieństwo cielca. Jan Ewangelista jest jak orzeł pędzący na wzniesionych skrzydłach na wyższe wzniesienia. Bo pisze o Słowie Boga.

Ewangelista Marek zaczyna w następujący sposób: "Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, jak jest napisane u proroka Izajasza". "Głos wołającego na pustyni". Ma to postać lwa. I Mateusz: "Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama". To jest postać człowieka. Z kolei Łukasz zaczyna: "Był kapłan o imieniu Zachariasz..." To podobieństwo do cielca. Zaś rozpoczyna: " „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo ”. W tym miejscu przypomina to podobieństwo do orła w locie. (źródło: A Dictionary of Early Christian Beliefs)

Stworzenia, do których nawiązywał autor, są opisywane w Ks. Objawienia: Objawienia 4:6-9; Objawienia 5:6-14; Objawienia 6:1-8; Objawienia 14:3; Objawienia 15:7, Objawienia 19:4

Zobacz także: Różnice między Ewangeliami