Cytaty Psalm 103

Psalm 103:15

Dni człowiecze są jako trawa, a jako kwiat polny, tak kwitnie [Biblia Gdańska (1632)]

Czytaj Psalm 103 – więcej tutaj

Spis treści cytatów biblijnych:

* Psalm 56
* Psalm 59
* Psalm 103 [zobacz powyżej] * Psalm 112