cytaty 1 List Jana 4

1 List Jana 4:3

A każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest od Boga.
Ten właśnie jest duchem antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, a właściwie już jest na świecie [B. Paulistów]

1 List Jana 4:3

1 List Jana 4:3

1 List Jana 4:8

Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. [UBG]

1 List Jana 4:8 / Cytaty 1 List Jana 4. "Kto nie miłuje, nie zna Boga..."

1 List Jana 4:8 / Cytaty 1 List Jana 4. „Kto nie miłuje, nie zna Boga…”

1 List Jana 4:11-12

(11) Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie.

(12) Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg pozostaje w nas i Jego miłość jest w nas doskonała [P. Ekumeniczny]

1 Jana 4:11-12

1 Jana 4:11-12

1 List Jana 4:13

Przez to poznajemy, że w Nim przebywamy, a On w nas, że ze swojego Ducha nam udzielił. [B. Lubelska]

1 List Jana 4:13

1 List Jana 4:13