Biblia a logika

Biblia a logika: kilka słów teorii

Biblia a logika

Biblia a logika

Każdy logiczny argument ma trzy części:

  1. Założenie, czyli bazę argumentu.
  2. Inferencje, czyli dowodzenie poprzez argumentowanie.
  3. Wnioski, czyli wyciągniecie podsumowania na podstawie dwóch pierwszych punktów.

Logiczne jest, że jakakolwiek skaza czy wadliwość występujące w punkcie 1 i 2 będą wpływać na prawidłowość wyciągania wniosków. Z tych samych powodów jakikolwiek argument, w którym wnioski nie są logiczną kontynuacją założenia, jest niewłaściwy. Na przykład:

  1. Wszystkie koty maja cztery łapy.
  2. Mój pies ma cztery łapy.
  3. Dlatego mój pies jest kotem.

W tym przypadku założenie jest jak najbardziej słuszne, ale już wnioski nie. Problem błędnego wniosku, ma swoją przyczynę w błędnej interferencji.

Biblia a logika: Pan Jezus rozmawia z Faryzeuszami

Biblia zawiera bardzo dużo przykładów logicznej argumentacji. Dobrym przykładem na to jest chociażby Ewangelia Marka 11:31-32 (Biblia Tysiąclecia). W sytuacji tu opisanej Jezus stawia wyzwanie Faryzeuszom, żydowskim uczonym w Piśmie, dyskutując z nimi kwestię  służby Jana Chrzciciela, a ci naradzają się nad możliwą najlepszą opcją odpowiedzi, jaką mogą dać Jezusowi.

31.  Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?”
32. Powiemy: „Od ludzi”». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka.

W rezultacie Faryzeusze doszli do wniosku, że jeśli ich odpowiedź nie zadowoli ani ludzi, ani Jezusa, to lepiej jest uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzi. Z tych rozważań wyciągnęli wniosek, że istnieje tylko jedna bezpieczna opcja: przyznać się, że pytanie jest za trudne i nie posiada się na nie odpowiedzi. Tak też zrobili.

Biblia a logika: Paweł tłumaczy zmartwychwstanie

Jeszcze lepszą lekcję logiki zaprezentował apostoł Paweł  w 1 Liście do Koryntian 15:13-17 gdzie po mistrzowsku zaprezentował logiczną konsekwencję odrzucenia faktu zmartwychwstania Jezusa.

13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.”
14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.”
15 Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa.”
16 Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.”
17 A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach”

W przypadku Apostoła Pawła zostały tu użyte powtórzenia trafiające w sedno poruszonego tematu.

Biblia zdecydowanie zawiera logikę, gdyż pochodzi od Stwórcy wszelkich nauk Wszechświata. W tym logiki.

Zobacz także: Logika ateisty – „Bo samo się zrobiło…”