Psalm 128: tekst

Księga Psalmów rozdział 128 / fot. Pininterest

Psalm 128 / fot. Pininterest

Psalm 128:1

<Pieśń stopni>
Błogosławiony każdy, kto się boi PANA; kto kroczy jego drogami.

Psalm 128:2

Bo  będziesz spożywać  z pracy twoich rąk; będziesz błogosławionym i  będzie  ci się dobrze wiodło.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 będziesz spożywać  Rodzaju 3:19; Powtórzonego Prawa 28:4; Powtórzonego Prawa 28:11; Powtórzonego Prawa 28:39; Powtórzonego Prawa 28:51; Sędziów 6:3-6; Kaznodziei 5:18-19; Izajasza 62:8; Izajasza 65:13; Izajasza 65:21-23
 będzie…  Kaznodziei 8:12; Izajasza 3:10; Jeremiasza 22:15; 1 Koryntian 15:58; Efezjan 6:3

Psalm 128:3

Twoja żona będzie jak płodna winorośl obok twego domu; twoje dzieci jak sadzonki oliwne dokoła twego stołu.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 128:4

Oto tak będzie błogosławiony mąż, który się boi PANA.

Psalm 128:5

Niech ci PAN błogosławi z Syjonu, abyś oglądał dobro Jeruzalem po wszystkie dni twego życia;

Psalm 128:6

I abyś oglądał dzieci twoich synów i pokój nad Izraelem.

Psalm 128 / Uwspółcześniona Biblia Gdańska

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Psalm 128: wersja muzyczna